• ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

     • Drodzy Rodzice!

      W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego chciałbym Państwu serdecznie podziękować za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w zdalne nauczanie. Naprawdę mam świadomość wielkiego trudu jaki włożyli Rodzice w edukację swoich dzieci, w tym, jakże ciężkim dla nas wszystkich czasie. Świadectwa szkolne mogą otrzymać tylko uczniowie, ale powinno je dostać również wielu rodziców. Sprostaliście wielkiemu wyzwaniu i zdaliście na piątkę egzamin ze wsparcia swoich dzieci i szkoły. Dziękuję i gratuluję, tym bardziej, że średnie ocen w klasach są bardzo wysokie i wielu uczniów otrzyma świadectwa z wyróżnieniem. Dziękuję również za cierpliwość i wyrozumiałość.Przypomnę kilka informacje o organizacji zakończenia roku szkolnego, który w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego, będzie wyglądał nieco inaczej niż zwykle. Msza Święta będzie tradycyjnie o godzinie 8.00. W szkole nie będzie ogólnej uroczystości, a każda klasa będzie odbierała świadectwa osobno, w różnych godzinach. Jest to pewne utrudnienie, ale zdrowie nas wszystkich jest najważniejsze. Klasy I – III odbierają świadectwa w małej sali gimnastycznej, klasa IV w sali nr 13, a pozostałe w dużej sali gimnastycznej (wejście od tyłu budynku). O godz. 9.00 klasa Ia i Va, o 9.30 – Ib i Vb, 10.00 – IIa i VI, 10.30 – IIb i VII, 11.00 – IIIa i VIII, 11.30 – IIIb, 9.15 IV. Proszę, aby uczniowie przyszli do szkoły w maseczkach, dezynfekcja rąk jest obowiązkowa (oczywiście można używać rękawiczek). Jeżeli Rodzice przyjdą do szkoły ze swoimi dziećmi to proszę w miarę możliwości o pozostanie na zewnątrz budynku. Jeżeli ktokolwiek ma obawy przed przyjściem na zakończenie roku, to można będzie odbierać świadectwa w sekretariacie, w pierwszym tygodniu wakacji.Rada Rodziców ufundowała lody dla każdego dziecka, kupony będzie można realizować przez najbliższe dni w cukierni Państwa Piotrowskich. Książki, które otrzymają uczniowie również sfinansowała Rada Rodziców – dziękuję w imieniu dzici.Sprzęt komputerowy można zwracać codziennie do 3 lipca w godzinach od 9 do 15, proszę pamiętać o zabraniu umowy w celu potwierdzenia odbioru. Życzę Państwu jak najbardziej udanego, w pełni zasłużonego wypoczynku i obyśmy mogli spotkać się we wrześniu w „normalnych” okolicznościach. Pamiętajmy, że kończy się rok szkolny, ale pandemia trwa nadal.

      Pozdrawiam serdecznie Jacek Piotrowski

     • DZIEŃ DZIECKA

     • W dniu dzisiejszego Święta wszystkich dzieci dużych i małych życzymy wiele radości, szczęścia i uśmiechu w codziennym życiu. Niech spełnią się Wasze marzenia i tęsknoty, a każdy nowy dzień przynosi same miłe chwile. Dużo siły i wytrwałości do osiągania jak najwyższych celów i oczywiście wspaniałej (bezpiecznej) zabawy.

     • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

     • Szanowni Państwo.

      Od 1 czerwca do 10 czerwca rozpoczynamy postępowanie uzupełniające do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkole na rok szkolny 2020/2021.

      Wnioski i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dla Rodziców”- dokumenty rekrutacyjne.

      Dokumenty można składać osobiście lub drogą mailową na adres: spkroscienko@op.pl w tytule maila proszę wpisać „rekrutacja uzupełniająca”.

      Zgodnie z harmonogramem opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się w dniu 16 czerwca.

      Od 16 czerwca do 22 czerwca rodzic potwierdza wolę zapisu dziecka.

      W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, tel.: 182623070

     • HARMONOGRAM KONSULTACJI

     • PONIEDZIAŁEK

      13.30- 14.30

      A. Warzecha

      I. Bąk

      E. Majerczak

      M. Kwiatek

      WTOREK

      12.00-13.00

      P. Krążek

      13.30-14.30

      M. Koterba

      A. Malinowska

      ŚRODA

      13.15-14.15

      J. Ciesielka

      13.30-14.30

      E. Kubik

      E. Mastalska

      M. Wolska

      CZWARTEK

      13.30-14.30

      M. Gębala

      M. Gonciarz

      Ks. H. Homoncik

      14.30-15.30

      A. Bieryt

      PIĄTEK

      13.30-14.30

      Z. Jerzyńska

      M. Rychtarczyk

      J. Piotrowski

      konsultacje.docx​​​​​​​

     • Biblioteka szkolna

     • Od 25.05.2020 r. uczniowie naszej szkoły mają możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej codziennie w godzinach:

      poniedziałek- wtorek w godz. 13.30-14.30

      środa w godz. 12.30-13.30

      czwartek- piątek w godz. 13.30-14.30

      W celu wypożyczenia książki należy dokonać rezerwacji przez system biblioteczny MOLNet+ lub wysłać wiadomość do nauczyciela bibliotekarza przez Classroom, e-dziennik,  Messenger, bądź maila. Rezerwacji należy dokonać  przynajmniej 1 dzień roboczy wcześniej. 

      Aby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa prosimy o kontakt z nauczycielem w celu ustalenia daty i godziny również w przypadku zwrotu książek.

     • Harmonogram konsultacji klas VIII

     • Od 25.05.2020 r. szkoła zapewnia możliwość konsultacji dla uczniów klas VIII. Harmonogram został opracowany zgodnie z potrzebami uczniów, w miarę potrzeb może zostać modyfikowany.  Konsultacje prowadzone będą w sali nr 8, w zajęciach może brać udział maksymalnie 12 uczniów.

      Rodzice lub uczniowie zgłaszają udział dziecka w konsultacjach minimum 1 dzień roboczy przed skorzystaniem z opieki, do godziny 12.00. Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio do nauczyciela prowadzącego zajęcia poprzez e-dziennik, Classroom lub telefonicznie.

      Język angielski

      Poniedziałek godz. 13.30 do 14.30

      Matematyka

      Środa godz. 13.30 do 14.30

      Język polski

      Czwartek godz. 13.30 do 14.30

     • Otwarcie punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych od 11 maja

     • Szanowni Rodzice,

      Przypominamy, iż od 11 maja 2020 r. dla dzieci z punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych będą prowadzone zajęcia. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga pracujących rodziców, w szczególności pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kryterium to stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

      Chęc posłania dziecka do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych proszę zgłaszać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie pod nr telefonu 182623070.

      Prosimy o uważne zapoznanie się z "Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa" obowiązującymi na terenie szkoły w czasie epidemii COVID-19. Procedury opracowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

      Prosimy także zwrócić uwagę na oświadczenia, które Rodzice przynoszą  najpóźniej przy pierwszym przyprowadzeniu dziecka do punktu przedszkolnego. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1, nr 2 i nr 5 rodzic składa jednorazowo. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 składane jest na każdy dzień pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym.

       

      Zarzadzenie_Nr_6.docx

      Zalacznik_nr_1.docx

      Zalacznik_nr_2.docx

      Zalacznik_nr_3.docx

      Zalacznik_nr_4.docx

      Zalacznik_nr_5.docx

      zal._6_Dezynfekcja_rak_MZ.jpg

      zal_7_mycie-rak-kwadrat.png

      zal_8_maseczka-MZ-PIS.png

      zal_9_rekawice.png

       

     • Zawieszenie zajęć w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych

     • Szanowni Rodzice.

      Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
      31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19 imformuję, iż zajęcia w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych zostały zawieszone od 6 maja 2020 r. do 8 maja 2020 r. 

      Od 11 maja 2020 r. przyjmowane będą dzieci obojga pracujących rodziców, w szczególności pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kryterium to stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

      Chęc posłania dziecka do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych proszę zgłaszać telefonicznie pod nr telefonu 182623070

       

       

     • Konkurs plastyczny z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II „Laurka dla Jana Pawła II”

     • REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

      „Laurka dla Jana Pawła II” z okazji 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II skierowanego do rodzin lub osób indywidualnych dostępny pod poniższym linkiem:

      https://idmjp2.pl/index.php/pl/2146-konkurs-plastyczny-z-okazji-100-rocznicy-urodzin-jana-pawla-ii-laurka-dla-jana-pawla-ii?fbclid=IwAR3T_D19dgz49Qsi3_YEtKDDM9OEB0NRdBfZ5GW_QzEMjnPJijmlKNjbBKc

       

     • Konkurs fotograficzny w przestrzeni wirtualnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku n.D

     • Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Zasmakuj się w… książkach”

      organizowanego przez
      Gminną Bibliotekę Publiczną w Krościenku nad Dunajcem
      .

       

      Postanowienia ogólne

      1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem, zwana dalej Organizatorem.

      2. Konkurs ma na celu zachęcenie czytelników i mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem do aktywności twórczej, pobudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych i działalności artystycznej w dziedzinie fotografii.

      3. Konkurs ma zasięg lokalny: dotyczy czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem a także mieszkańców gminy Krościenko nad Dunajcem.

      4. Konkurs wyszczególnia dwie kategorie wiekowe

      - dzieci i młodzież do 18 roku życia,

      - dorośli

       5. Nadesłane prace oceni jury, powołane przez Kierownika GBP, w skład którego wejdą pracownicy biblioteki.

      6. Nagrody książkowe, ufundowane zostaną przez bibliotekę.

      7. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze, kreatywne fotografie w dwóch kategoriach wiekowych. Przewidziane są również wyróżnienia dla dzieci
       do lat 12.

      8.Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem.

        Warunki uczestnictwa w konkursie

      1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku n.D i  mieszkańcy gminy Krościenko nad Dunajcem.

      3. Każdy czytelnik może przysłać od 1 do 2 fotografii.

      4. Prace konkursowe należy zgłaszać mailowo, na adres biblioteka@kroscienko-nad-dunajcem.pl, lub zostawić w komentarzach pod zamieszczonym postem konkursowym na facebooku biblioteki.

      5. Tematykę zdjęcia powinna stanowić książka w dowolnym miejscu :
      w kuchni przy dobrej kawie, na tarasie, na  podwórku, czy w ogródku. Z uwagi na koronowirusa tylko te miejsca gdzie możemy przebywać i czytać.

      6. Każde zgłoszenie powinno zawierać:
      Imię i Nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy (w przypadku osób nieletnich telefon kontaktowy do rodziców),wiek osoby wykonującej zdjęcie.
      7. Na prace czekamy do 10 maja 2020r.
      8. Autorzy wybranych zdjęć, zostaną powiadomieni telefonicznie.
      9 .Zwycięzcy będą mogli odebrać nagrody w siedzibie GBP w Krościenku n.D, przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, końcem maja br.


      Postanowienia końcowe
      1. Autorzy prac zachowują prawa autorskie.
      2. GBP w Krościenku nad Dunajcem zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonych fotografii w celu promocji konkursu, organizowanego przez bibliotekę.
      3. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

       

      Więcej informacji na stronie 

      http://www.biblioteka.kroscienko-nad-dunajcem.pl/

       

     • Rekrutacja do szkoły muzycznej na rok szkolny 2020/2021

     • Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021!Rozpocznij naukę w Szkole Muzycznej I st. w Krościenku nad DunajcemW roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość nauki gry na:skrzypcach, fortepianie, instrumentach dętych.Od przyszłego roku szkolnego również zajęcia wokalne.

      Zainteresowanych prosimy o kontakt:tel: 512 817 964
      e-mail: sekretariat@smkroscienko.plhttp://www.smkroscienko.pl/

      Pamiętajcie ilość miejsc ograniczona! 

     • KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI- WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

     • Szanowni Państwo.

      W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół.

      W okresie od 08.04.2020 r. do 20.04.2020 r. rodzice kandydatów zakwalifikowanych do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego składają potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

      Uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego „potwierdzenia woli” i przesłanie go na adres mailowy szkoły: spkroscienko@op.pl.

      W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

      potwierdzenie_woli.docx

     • DORADZTWO ZAWODOWE- KONSULTACJE DROGĄ MAILOWĄ

     • Zapraszam do konsultacji drogą mailową:

      doradcazawodowyspinka@gmail.com lub przez Messenger: Asia Pyrdoł w godzinach:

       

      Rodzice/ nauczyciele/ uczniowie/

      Środa: godzina 15.05-15.50 (1.04/8.04)

      Czwartek: godzina 15.05- 15.50 (2.04. 9.04)

       

      Uczniowie klasy 8.

      Środa:       godzina 12.35- 13.20 (1.04/ 8.04/ 15.04/ 22.04/ 29.04)

                       godzina 13.25-14.10 (1.04/ 8.04/ 15.04/ 22.04/ 29.04)

                       godzina 14.15-15.00 (1.04/8.04)

       

      Czwartek: godzina  12.35- 13.20 (2.04/ 9.04/ 16.04/ 23.04/ 30.04)

                       godzina 13.25-14.10 (2.04/ 9.04/ 16.04/ 23.04/ 30.04)

                       godzina 14.15-15.00 (2.04/ 9.04)

       

      Harmonogram konsultacji zaplanowano do końca kwietnia, jeżeli stan epidemii zostanie odwołany, wracamy do harmonogramu uwzględniającego zajęcia w szkole. Pozdrawiam serdecznie Joanna Pyrdoł

     • KONKURS WIELKANOCNY

     • ŚWIETLICA SZKOLNA

      ogłasza konkurs Wielkanocny dla wszystkich chętnych uczniów klas I-III, oddziałów przedszkolnych oraz punktu przedszkolnego. 

      Stwórz własną pisankę wielkanocną! Nie na papierze, farbami, kredkami czy wyķlejaną, ale na podłodze, stole, tacce wykonaną z zabawek lub przedmiotów, które znajdziesz w domu! Podglądowa pisanka na zdjęciu poniżej! Możesz poprosić o pomoc rodzeństwo lub rodziców

      Dla każdego Dziecka gwarantowany dyplom i mały słodki upominek! W konkursie nie ma miejsc!  Wśród uczestników zostaną rozlosowane 3 dodatkowe nagrody!  Wszystkie prace opublikowane zostaną na stronie www szkoły i fanpage'u szkoły na facebooku 

      Więcej informacji oraz pełny regulamin konkursu dostepne na stronie internetowej szkoły w zakładce "konkursy" 

      DO DZIEŁA

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza
   • szkola@sp1kroscienko.pl
   • (018)2623070
   • ul. Pienińska 2 34 - 450 Krościenko nad Dunajcem
 • Galeria zdjęć

   brak danych