• zaproszenie do konkursów

    • KONKURSY 2019/2020

     https://idmjp2.pl/index.php/pl/2146-konkurs-plastyczny-z-okazji-100-rocznicy-urodzin-jana-pawla-ii-laurka-dla-jana-pawla-ii?fbclid=IwAR3T_D19dgz49Qsi3_YEtKDDM9OEB0NRdBfZ5GW_QzEMjnPJijmlKNjbBKc

     Regulamin_konkursu_wielkanocnego_Sp_Nr_1_Kroscienko_n.D_swietlica.pdf

     Szopka_Bozonarodzeniowa.docx

     ___Laurka_dla_sw._Mikolaja___.docx

     regulamin-konkursu-na-stroik-swiateczny.docx

     REGULAMIN_KONKURSU.docx

     KONKURS-FOTOGRAFICZNY(2).docx

     Regulamin-Konkursu-Fotograficznego(2).docx

      

      

     KONKURSY 2018/2019

     Zapraszamy do Konkursu- zabawka edukacyjna

     więcej na stronie www.zabawkaedukacyjna.strefa.pl. 

     Zapraszamy do konkursu plastycznego

     Zapraszamy do Konkursu Recytatorskiego Poezji Regionalnej.

     Wszelkie informacje u p. Krystyny Walosik

     Zapraszamy do Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

     więcej informacji na stronie lub u pani M. Kwiatek

     Zapraszamy do konkursów: biblijnego i  wiedzy o Janie Pawle II

     Konkurs_wiedzy_o_KW-JPII.pdf

     ZAPROSZENIe.pdf

     konkurs.pdf

     Zapraszamy do Małopolskiego Konkursu Biologicznego

     konkurs(1).docx

     Zapraszamy do konkursu „Nie daj szansy AIDS”

     ogloszenie_konkursu-_szkoly.doc

     Zapraszamy do konkursu biblijnego

     konkurs.docx

     Zapraszamy do konkursu fotograficznego

     regulamin_konkursu.odt

     PLAKAT_konkurs.odt

     Konkursy  organizowane w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna pt. „A gdyby tak wszyscy …EkoAktywni w Pieninach 2”, na który szkoła otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

     WFOS_-Konkurs_wiedzy_ekologicznej.docx

      

     THE BIG CHALLENGE

     Przypominam uczniom o zbliżającym się terminie konkursiku języka angielskiego online THE BIG CHALLENGE, który odbędzie się w dniu 11.04 Do konkursu można przygotować się przez ściągniecie aplikacji na tableta lub smartfona o tej samej nazwie co konkurs lub wejście na stronę https://www.thebigchallenge.com/pl/ w zakładkę STREFA GIER. 

     Powodzenia!

     Agnieszka Warzecha

      

      

     Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Pieninach.

     zgłoszenia część przyrodnicza: Z. Jerzyńska, M. Kwiatek

     część historyczna: E. Majerczak regulamin_2018.pdf

     Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie plastycznym. 

     Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie z okazji 670 lokacji Krościenka n.D

     regulamin

     Zalacznik 1

     Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie na podłaźniczkę

     konkurs_podlazniczka.docx

      

     Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie Samorządu Uczniowskiego na logo szkoły

     Regulamin_Konkurs_na_logo_szkoly.doc

      

     Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie plastycznym

     Regulamin-Portret-Mikolaja.doc

      

     Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie informatycznym

     Regulamin_Konkursu_Inf.docx

      

     Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie ekologicznym

     Informacja_dla_szkol.pdf

     karta_zgloszenia_w_konkursie.pdf

     REGULAMIN_KONKURSU_EKOLOGICZNEGO_2017_18.pdf

     pytania_otwarte_IV_Mistrz_Recyklingu.pdf

      

     Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie recytatorskim.

     Więcej informacji w linku

      

     Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie pożarniczym ''Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień''

     regulamin_konkursu21.06.2017.pdf

     lista.pdf

     Więcej informacji u pań: E. Majerczak i M. Wójciak-Chrobak

      

     SZKOLNY KONKURS NA PRACĘ PLASTYCZNĄ                                                                                          

      

     Uczniowie klas I – III !

     Jeśli dobrze i bezpiecznie bawicie się w czasie przerw w „Strefach bezpiecznej zabawy” pokażcie to!

     Zapraszamy Was do udziału w konkursie plastycznym pt. „Wspólne, bezpieczne zabawy podczas przerw”, organizowanym w ramach projektu BEZPIECZNA+

      

     Oto regulamin konkursu:

      

     1. W konkursie pt. „Wspólne, bezpieczne zabawy podczas przerw” mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas I – III.

      

     2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej, związanej z bezpiecznym spędzaniem czasu w czasie przerw międzylekcyjnych w utworzonych na terenie Szkoły „Strefach bezpiecznej zabawy”.

      

     Prace powinny spełniać następujące wymogi:

     • Format pracy– A3, najlepiej kartka techniczna,
     • Technika wykonania – płaska (farby, kredki, pisaki),
     • Praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko uczestnika oraz klasa, do której uczęszcza.

      

     3. Każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę, wykonaną SAMODZIELNIE.

      

     4. Pracę można wykonać w domu lub w czasie przerw, w „Strefie bezpiecznej zabawy”.

      

     5. Ocena prac będzie uwzględniać m.in. ich estetykę, zgodność z tematem, kreatywność i inwencję autora oraz samodzielność wykonania.

      

     6. Prace należy składać do dnia 29 listopada 2017r. u pani Katarzyny Musiał lub u wychowawców.

      

     Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, która wyłoni zwycięzców. Organizator zastrzega sobie przyznanie trzech nagród głównych oraz wyróżnień.

      

     ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!!

     NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

      

     Zapraszamy uczniów klas IV - VII do udziału w szkolnym konkursie na pracę w formie prezentacji multimedialnej, na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu i zachęcamy do zapoznania się z nim. Na prace czekamy do 10 listopada 2017r.

     REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

     NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

     „Wiem, jak zachować bezpieczeństwo na drodze”

                W RAMACH PROJEKTU „BEZPIECZNA+”

     Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej bezpieczeństwa użytkowników dróg – pieszych, rowerzystów oraz zmotoryzowanych.

     1. Organizatorami konkursu są nauczycielki – Izabela Bąk oraz Katarzyna Musiał.
     2. Konkurs rozpoczyna się 9 października 2017 r. i trwać będzie do 10 listopada 2017 r.
     3. Temat konkursu brzmi: „Wiem, jak zachować bezpieczeństwo na drodze.”

     4. Cele konkursu:

     • Pogłębienie wiedzy uczniów na temat zasad bezpiecznego użytkowania dróg przez pieszych, rowerzystów oraz zmotoryzowanych.
     • Pogłębienie wiedzy na temat konsekwencji niewłaściwych zachowań na drodze.
     • Poszerzenie wiedzy uczniów na temat przepisów ruchu drogowego.
     • Doskonalenie u uczniów umiejętności z zakresu technologii komputerowej (tworzenie prezentacji multimedialnej).
     • Rozbudzanie potrzeby świadomego i odpowiedzialnego korzystania z dróg. 
     1. Uczestnicy konkursu:

     W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Krościenku n.D.

     1. Warunki uczestnictwa w konkursie
     • Prace konkursowe należy złożyć u p. Katarzyny Musiał lub p. Izabeli Bąk do dnia 10. 11. 2017r.,
     • Kryteria:

     - praca konkursowa powinna zostać wykonana w formie prezentacji multimedialnej w programie Power Point (pakiet programu Microsoft Office),

     - ilość slajdów w prezentacji nie powinna być mniejsza, niż 10 i większa niż 15 (włączając slajd pierwszy – tytułowy i ostatni – zawierający bibliografię),

     • jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię,
     • prezentacja powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem,
     • treść pracy powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami lub wykresami – najlepiej własnego autorstwa,
     • praca powinna zostać wykonana przez jednego ucznia, zawierać tytuł, imię i nazwisko autora oraz klasę, do której uczęszcza – na slajdzie tytułowym.
     • Na końcu prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji).
     • Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
     1. Wyniki konkursu i nagrody
     • Jury powołane przez organizatorów, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
     • W ocenie pracy uwzględnione zostaną następujące kryteria:
     • zgodność treści z tematem,
     • poprawność merytoryczna,
     • sposób wykonania, estetyka,
     • oryginalność ujęcia tematu,
     • poprawność językowa,
     • samodzielność wykonania,
     • wkład pracy
     • Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy otrzymają ponadto cząstkową ocenę celującą z przedmiotów: informatycznych i technicznych.
     • Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna.
     • Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane wszystkim uczniom Szkoły.
     • Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w grudniu 2017r. (dokładna data zostanie ogłoszona w późniejszym terminie).
     • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania prac oraz wyników konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krościenku n.D - www.spkroscienko.edupage.org oraz na profilu facebookowym Szkoły oraz do ich wykorzystania na lekcjach.

     Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu.

     Wszelkich odpowiedzi na pytania udzielają organizatorki.

      

     Zapraszamy do Biblijnego konkursu „Z Dobrą Nowiną przez życie”, którego organizatorem jest Małopolski Kurator Oświaty. Więcej informacji w linku.

     Zaprosznie_do_Biblijnego_konkursu.pdf

      

     V MAŁOPOLSKIE DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE

     PO POLSKU O HISTORII”

      

     Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to konkurs adresowany do wszystkich uczniów województwa małopolskiego.

      Pisanie tradycyjnego dyktanda to okazja do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. W tekstach do napisania pojawiają się postacie i wydarzenia związane z odzyskiwaniem niepodległości przez Polskę.

     Organizatorom bardzo zależy na tym, aby emocje, które będą towarzyszyły wszystkim zaangażowanym w Dyktando Niepodległościowe były swego rodzaju żywą lekcją patriotyzmu. 

     Regulaminu V Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” można znaleźć na stronie: www.dyktando.hostingasp.pl

     Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w dyktandzie!

     Etap szkolny odbędzie się już 10 października.

     Zapisy u p. Moniki Gębali


      

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza
   • szkola@sp1kroscienko.pl
   • (018)2623070
   • ul. Pienińska 2 34 - 450 Krościenko nad Dunajcem
 • Galeria zdjęć

   brak danych