• Wycieczka klasy Ib

     • Wycieczka klasy Ib

      Uczniowie klasy I b, wraz z wychowawcą wybrali się na wycieczkę do GOSPODARSTWA PASIECZNEGO "SĄDECKI BARTNIK". Podczas pobytu w muzeum uczniowie obejrzeli różnego rodzaju ule, jak również ich wyposażenie. Dowiedzieli się jak wygląda życie pszczół i jak ciężką pracę wykonują te pożyteczne owady. Podczas ciekawej lekcji "Wielka przygoda z małą pszczołą" pierwszoklasiści między innymi poznali różne rodzaje miodów. Następnie odbyła się ich degustacja wraz z miodowymi pierniczkami. Kolejnym punktem wycieczki były warsztaty, podczas których uczniowie wykonali świeczki z przędzy pszczelej. Wycieczka bardzo się podobała, pomimo zmęczenia uśmiechy nie zniknęły z twarzy pierwszaków.

     • II DZIEŃ REGIONALNY

     • II DZIEŃ REGIONALNY

      „Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy.”

                                                                                                                Stefan Żeromski

       

      „Intradą regionalną” w wykonaniu utalentowanych instrumentalistów z klas VI i VII  rozpoczęliśmy obchody II DNIA REGIONALNEGO pod hasłem „Nasza mała ojczyzna”. Członkowie zespołu „Małe Pieniny” przywitali wszystkich zebranych „śpiewająco”, słowami pienińskiej przyśpiewki „Witojcie nom syćka mili”.

      Następnie przy dużym zaangażowaniu publiczności odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, czym jest nasza mała Ojczyzna i…….przystąpiliśmy do tworzenia jej miniatury. Najpierw utalentowana grupa teatralna przedstawiła legendę o uciekającej przed Tatarami świętej Kindze, której modlitwy zamieniły paciorki różańca w Pieniny, grzebień w las, a wstążkę w Dunajec. Dodaliśmy do tego Beskid Sądecki oraz Gorce i w ten sposób na naszej scenie pojawiły się pierwsze elementy krajobrazu.

      Kolejnym punktem programu było wystąpienie gościa specjalnego – pani Doroty Zborowskiej z Pienińskiego Parku Narodowego, która w bardzo ciekawy, przystępny i barwny sposób opowiedziała, jak naprawdę powstały Pieniny.

      Naszą miniaturę Krościenka należało jeszcze uzupełnić najbardziej znanymi budowlami, których przepiękne makiety wykonali uczniowie z rodzicami i wychowawcami.

      Kiedy już powstało całe miasteczko, zespół „Małe Pieniny” nauczył wszystkich przyśpiewki „Hej to nase Krościenko”.

      Jednym z ostatnich punktów programu był mini – quiz, w czasie którego uczestnicy mieli za zadanie określić, na teranie którego pasma górskiego mieszkają.

      Na koniec zespół „Małe Pieniny” pożegnał wszystkich okolicznościową przyśpiewką oraz głos zabrał pan Dyrektor, który podzielił się własnymi refleksjami na temat „małej Ojczyzny” i podziękował za przygotowanie uroczystości. 

      Należy dodać, że bardzo duża część społeczności szkolnej zaprezentowała się w strojach regionalnych co sprawiło, że widownia mieniła się w pięknych kolorach, jak kwitnąca. pienińska łąka. Na zakończenie wszyscy zapozowali do pamiątkowego zdjęcia.

      Obchody dnia regionalnego zapoczątkowane zostały w ubiegłym roku przez nieobecną już wśród nas panią Grażynę Dziubek. Pragniemy kontynuować tę nową, wartościową tradycję, mając nadzieję, że przyczyni się ona do pogłębienia patriotyzmu lokalnego u dzieci i młodzieży.

      Dziękujemy wszystkim – uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w obchody tego regionalnego święta w naszej Szkole.

       

                                                                                                                K. Musiał,

     • IV Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „W świecie dziecięcej poezji”

     • IV Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „W świecie dziecięcej poezji”

      W dniu 10 maja 2019 r. odbył się IV Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „W świecie dziecięcej poezji”, organizowany przez nauczycieli wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem. Patronat nad tym wydarzeniem objął pan Jan Dyda - Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem. Głównym założeniem, organizowanego od czterech lat Konkursu, jest rozwijanie wrażliwości dziecięcej na piękno ojczystego języka, nabywanie przez dzieci śmiałości, pewności siebie, wiary we własne siły, rozwijanie pamięci, wyobraźni i fantazji jak również zacieśnienie więzi ze środowiskiem, ze wszystkimi przedszkolakami. Po uroczystym powitaniu zaproszonych gości przez dyrektora szkoły Pana Jacka Piotrowskiego, swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowało 31 dzieci z 5 placówek z terenu naszej gminy, deklamując utwory klasyków polskiej poezji dziecięcej. Każdy występujący zachwycił wdziękiem i niepowtarzalną interpretacją utworów. Konkurs przebiegał w serdecznej i miłej atmosferze. Wszystkich uczestników oceniała komisja w składzie: Pani Władysława Bodziarczyk - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, Pani Agata Sobkowiak - Kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administacyjnego Szkół, Pani Anna Malik - Kierownik Centrum Kultury i Promocji. W czasie obrad komisji mali goście wraz z opiekunami mogli obejrzeć występ szkolnego teatrzyku „Bajka”, prowadzonego przez Panią Iwonę Rysz.

      Komisja przyznała następujące miejsca:

      Grupa 3-latków

      I miejsce: Kaja Klos - Punkt Przedszkolny w SP nr 1

      II miejsce: Lena Kozłecka - Szkoła Podstawowa Grywałd

      III miejsce: Karina Kozielec - Punkt Przedszkolny w SP nr 2

      Wyróżnienie: Aleksandra Wójcik - Punkt Przedszkolny w SP nr 1

      Grupa 4-latków

      I miejsce: Natalia Sysiak - Punkt Przedszkolny w SP nr 1

      II miejsce: Małgorzata Ciesielka - Niepubliczne Przedszkole Ochronka

      III miejsce: Anna Knapczyk – Szkoła Podstawowa Grywałd

      Wyróżnienie: Miłosz Kołek - Punkt Przedszkolny w SP nr 1

      Grupa 5-latków

      I miejsce: Anna Jankowska - Oddział Przedszkolny SP nr 1

      II miejsce: Jakub Jankowski – Szkoła Podstawowa Krośnica

      III miejsce: Eryk Cedel – Szkoła Podstawowa Grywałd

      Wyróżnienie: Oskar Waligóra - Niepubliczne Przedszkole Ochronka

      Grupa 6-latków

      I miejsce: Anita Michalik – Punkt Przedszkolny w SP nr 2

      II miejsce: Maciej Ziemianek – Szkoła Podstawowa Krośnica

      III miejsce: Laura Dyda - Oddział Przedszkolny SP nr 1

      Wyróżnienie: Łukasz Regiec - Punkt Przedszkolny w SP nr 2

       

      Laureaci oraz wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uznania i nagrody rzeczowe ufundowane przez panią Beatę Sajdak - Właścicielkę Sali Zabaw NIBYLANDIA w Łącku, Centrum Kultury i Promocji, Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz rodzicom i nauczycielom, którzy włożyli swój trud w przygotowanie dzieci do tak ważnego dla nich wydarzenia. Mamy nadzieję, iż tego rodzaju spotkania z literaturą przyczynią się do twórczego rozwoju młodych talentów.

      Joanna Komorek

    • Relacja z konkursu piosenki obcojęzycznej Sing Song Fesatival 2018!
     • Relacja z konkursu piosenki obcojęzycznej Sing Song Fesatival 2018!

     • Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w dniu 25.05.2018 w budynku SP Nr 2 w Tylce. Reprezentantkami naszej szkoły były uczennice kl. V b Derkacz Anna, Chrobak Anna, Klos Julia i Kołek Ewelina. Pomimo tego, że poziom konkursu był bardzo wysoki, naszej koleżance, Julii Klos, udało się zwyciężyć III miejsce w kategorii klas IV-VII. Julia zaśpiewała piosenkę Davida Guestty i Sia "Titatnium", którą podbiła serca Jury.

      Przygotowaniem dziewcząt do konkursu zajął się nauczyciel muzyki Leszek Moryto oraz nauczyciel języka angielskiego Agnieszka Warzecha.  

      Serdecznie gratulujemy Julii sukcesu i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach!

       

      Galeria zdjęć...

       

     • Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

     •                          Rekrutacja do projektu – zmiana terminu

      Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II 

       

      W związku ze zmianą daty zakończenia roku szkolnego zmianie uległ także termin rekrutacji do projektu  doradztwa zawodowego w ramach Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II 

      Rozpoczęcie rekrutacji – 27 maja 2019r.

      Zakończenie- 7 czerwca 2019r.

      W Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem Prowadzona jest rekrutacja uczniów klasy VII do projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

      Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

      Działania projektowe będą skoncentrowane na wsparciu rozwoju branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego, we współpracy z instytucjami edukacyjnymi oraz środowiskiem gospodarczym i naukowym.

      W ramach projektu uczniowie biorą udział w:

      - zajęciach warsztatowych z doradztwa zawodowego,

      - konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym,

      - Festiwalu Zawodów w Krakowie.

      Joanna Pyrdoł

       

       

      Gmina Krościenko nad Dunajcem

       

       

       

      Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa

      edukacyjno-zawodowego w Szkolnym/Szkolnych Punkcie/achInformacji

      i Karieryw ramach projektu

      „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

       

       

       

       

      § 1

      Postanowienia ogólne

       

       1. Projekt realizowany jest od 01.2016 roku do 31.12. 2021 roku.
       2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
       3. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w zajęciach
        z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkół objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w których został utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa).
       4. W SP nr 2 w Krościenku nad Dunajcem zostaje utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa), w którym prowadzone jest doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
       5. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe jest prowadzone zgodnie z „Standardami dotyczącymi prowadzenie doradztwa zawodowego”.

       

       

      § 2

      Słownik pojęć

      Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

       

      1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
      2. Liderze projektu – należy przez to rozumieć Województwo Małopolskie (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Wydział Kształcenia Zawodowego).
      3. Partnerze projektu – należy przez to rozumieć powiat/gminę Krościenko nad Dunajcem.
      4. Szkole/szkołach– należy przez to rozumieć szkołę SP nr 2 w Krościenku nad Dunajcem.
      5. SPInKa–Szkolny Punkt Informacji i Kariery.
      6. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły biorącego udział
       w warsztatach lub konsultacjach indywidualnych w ramach projektu i dla którego powinien być przygotowany Indywidualny Plan Działania.
      7. Standardach dotyczących prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego –należy przez to rozumieć opracowane na potrzeby projektu przez Lidera projektu oraz Politechnikę Krakowską – Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK) dokumenty zawierające wytyczne oraz programy warsztatów oraz konsultacji indywidualnych - IPD.
      8. Zajęciach –należy przez to rozumieć warsztaty lub konsultacje indywidualne
       z doradztwa zawodowego.

       

      § 3

      Zakres wsparcia

       

      1. Zapewnienie uczniom szkoły pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły.
      2. Umożliwienie uczniom szkoły poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.
      3. Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

       

      § 4

      Zasady rekrutacji

       

      1. Udział w doradztwie zawodowym mogą wziąć wszyscy uczniowie szkoły/szkół prowadzonych przez partnera Gminę Krościenko nad Dunajcem.
      2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
      3. Rekrutacja jest prowadzona z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn.
      4. Organizatorem rekrutacji na zajęcia jest  Szkoła/Partner ...**
      5. Szkoła prowadzi kampanię informacyjną o możliwości skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego – co najmniej przed rozpoczęciem każdego semestru (informacja przekazywana ustnie podczas spotkań z rodzicami, akademii, ogłoszenie na tablicy informacyjnej, stronie internetowej szkoły).
      6. Rekrutacja podstawowa prowadzona jest na początku projektu oraz na początku każdego semestru w okresie dofinansowania funkcjonowania SPInKi: 01.01.2017-31.12.2019. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców/uczniów/nauczycieli.
      7. Organizator rekrutacji może wydłużyć termin zakończenia podstawowego postępowania rekrutacyjnego.

       

       

      § 5

      Proces rekrutacji

       

      1. W celu zakwalifikowania do projektu niezbędne jest dostarczenie w terminie rekrutacji następujących dokumentów:
       1. Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1.
      2. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna/Komisje Rekrutacyjne powołane przez Partnera. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczestników/uczestniczek do udziału
       w projekcie.
      3. Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację z pełnym poszanowaniem zasad dotyczących równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn dokumentując procedurę wyboru.
      4. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna będzie u prowadzącego Spinkę/Sekretariacie szkoły/Dyrekcji. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie danej szkoły zostanie umieszczona informacja o zakończeniu procesu rekrutacji i miejscu gdzie można uzyskać informacje.
      5. Osoby zakwalifikowane do projektu w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia/ zajęciach dostarczają podpisane i wypełnione następujące dokumenty:
       1. Deklarację o uczestnictwie w projekcie.
       2. Oświadczenie uczestnika projektu (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu).
       3. Wypełniony formularz: Zakres danych osobowychdo systemu SL 2014.

       

                 

       

      § 6

      Warunki udziału w projekcie

       

      1. Warunkiem ukończenia zajęć i uzyskania zaświadczenia jest:
       1. złożenie podpisanych i poprawnie wypełnionych dokumentów, o których mowa
        w § 5 ust. 1 oraz ust. 11 niniejszego Regulaminu.
       2. uczestnictwo w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego
       3. przygotowanie wspólnie z doradcą Indywidualnego Planu Działania
      2. Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożliwością uczestnictwa w projekcie.

       

       

                                                                               § 7

      Prawa i obowiązki uczestników

       

      1. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się uczestnikiem projektu, któremu przysługują prawa i obowiązki określone niniejszym Regulaminem.
      2. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych/warsztatowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działań (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego.
      3. Uczestnik ma prawo do:
      1. udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie,
      2. otrzymania pomocy dydaktycznych,
      3. otrzymania zaświadczenia poświadczającego ukończenie udziału w doradztwie zawodowym,
      4. wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu.
      1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
      1. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
      2. każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach/warsztatach
       i indywidualnych konsultacjach. Odpowiedzialnym za zebranie podpisów jest osoba prowadząca zajęcia lub indywidualne konsultacje.
      3. wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli
       i ewaluacji projektu.

       

                                                                            § 8

      Postanowienia końcowe

       

      1. Niniejszy regulamin wchodzi wżycie dniu 20.05.2019.
      2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Partner w konsultacji z Liderem projektu.
      3. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

       

       

       

       

     • IV PRZERWA NA CZYTANIE

     • WŁĄCZAMY SIĘ DO OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI BICIA REKORDU CZYTANIA NA PRZERWIE

      IV PRZERWA NA CZYTANIE 14 maja 2019

            Nasz dzisiejszy udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. "Przerwa na czytanie". Organizatorem akcji jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.Wydarzenie odbywa się w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph.#biblioteka. Honorowy patronat nad akcją objęła Fundacja „ABCXXXI - Cała Polska czyta dzieciom” oraz Ewa Rawa - Lubuski Kurator Oświaty. 

             Ponieważ pogoda majowa nas w tym roku nie rozpieszcza ( dzisiaj, 14 maja padał śnieg z deszczem a wyżej w górach śnieg !!!), postanowiliśmy przygotować w budynku szkolnym trzy strefy czytania : - jedna obok biblioteki dla czytających samodzielnie, - w drugiej, piętro wyżej,baśnie Andersena czytała na głos przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Ania Chrobak, - w trzeciej strefie dla klas „0” czytała pani Krystyna Dziubek – zaproszony gość oraz wychowawczyni Marta Wójciak-Chrobak.Po podliczeniu, w naszej szkolnej akcji wzięło udział 132 czytających. Czytaliśmy podczas trzech przerw; po 2, 3 i 4 lekcji.Przypomnijmy główne cele akcji:• promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;• pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;• integracja środowiska lokalnego;• zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

            Organizatorem szkolnej akcji byli : biblioteka szkolna (op.Krystyna Walosik) i Samorząd Uczniowski (op.Izabela Bąk)Dziękujemy pani Ani Ligas za pomoc w przygotowaniu stref czytania.

                                                                                  Krystyna Walosik

     • DZIEŃ REGIONALNY

     • Informujemy, że dnia 20.05.2019r. (poniedziałek) odbędzie się w naszej szkole kolejny dzień regionalny pod hasłem „Nasza mała ojczyzna”. W związku z tym prosimy całą społeczność szkolną – dzieci, nauczycieli oraz pozostałych pracowników o założenie strojów regionalnych lub jego elementów (np. spódnice, korale, chusty, czerwone kokardy dla dziewczynek, kamizelki, parzenice, kapelusze itp. dla chłopców). Prosimy też, aby wszyscy ubrani byli w białe koszule (niezależnie od tego, czy będą mieć pełny strój regionalny, czy nie). Zachęcamy do zaakcentowania strojem naszej przynależności do regionu, w którym żyjemy.

     • Moja mała ojczyzna

     • Moja mała ojczyzna

      W maju nasi wychowankowie poznawali swoją małą ojczyznę – Krościenko nad Dunajcem. Dzieci podczas zajęć poznały herb Krościenka nad Dunajcem oraz ważne i charakterystyczne miejsca na mapie naszej miejscowości: Remizę OSP Krościenko nad Dunajcem, kościół, szkołę, Trzy Korony i Sokolicę. Podczas spaceru po okolicy przedszkolaki spotkały się z Wójtem Gminy, Panem Janem Dydą, a także odwiedziły izbę regionalną, gdzie mogły zobaczyć ubrania, sprzęty i przedmioty, których używali ich dziadkowie i pradziadkowie. Ostatnim punktem naszych zajęć było spotkanie z Kapelą Jaśka Kubika, zapoznanie dzieci z muzyką naszego regionu, instrumentami i strojem regionalnym. Składamy serdeczne podziękowania dla p. Agnieszki Chachuły za pogadankę na temat Krościenka nad Dunajcem, a także Kapeli Jaśka Kubika w składzie: p. Izabela Dusik, p. Marian Jarosz i p. Jan Kubik, za żywą lekcję kultury naszego regionu.

      Joanna Komorek

     • Projekt „SPInKA”- doradztwo zawodowe w naszej szkole

     • Projekt „SPInKA”- doradztwo zawodowe w naszej szkole

                Gmina Krościenko nad Dunajcem została Partnerem projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, który realizowany jest od września 2017 roku.  Celem projektu jest wsparcie młodych ludzi ( uczniów klasy VIII) stojących przed wyborem drogi zawodowej. W ramach projektu młodzież uczestniczy w zajęciach warsztatowych
      i indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym.

               Dzięki funduszom pochodzącym z projektu uczniowie wzięli udział w Festiwalu Zawodów w Krakowie.

       Rekrutacja na rok 2019/2020 prowadzona będzie od 3. 06. 2019 do 10.06.2019.

      (Dotyczy obecnych klas 7)

                                                                                                     Joanna Pyrdoł

                           doradca zawodowy

     • SPOTKANIE Z RODZICAMI

     • Chciałbym serdecznie zaprosić do szkoły wszystkich rodziców na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 29 kwietnia o godzinie 16.30 w sali gimnastycznej.

      Na spotkaniu będziemy gościć policjantów, którzy przeprowadzą szkolenie z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu narkomanii z użyciem  ” walizki edukacyjnej”. Walizka wyposażona jest w imitację środków psychoaktywnych i przyrządów służących do ich przechowywania, przygotowywania oraz zażywania. Nie każdy dorosły wie, jak wyglądają współczesne narkotyki. Rodzice, opiekunowie i nauczyciele czasami nie są świadomi, że niepozorna piłka, atrapa baterii, czy brelok może służyć do ich ukrywania.

     • Igrzyskach Ośrodka Sportowego Pieniny w czwórboju lekkoatletycznym

     • Na Igrzyskach Ośrodka Sportowego Pieniny w czwórboju lekkoatletycznym dziewczyny z naszej szkoły zajęły 2 miejsce i zakwalifikowały się do mistrzostw powiatu. Nasze zawodniczki to : Zuzia Biel, Zuzia Czerwińska, Agnieszka Hamerska, Ania Derkacz, Ania Malik i Patrycja Dyda. Brawo dziewczyny!

     • PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA - GŁOSOWANIE

     • Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice i całe środowisko lokalne Gminy Krościenko nad Dunajcem! Z ogromną radością informujemy, że dostaliśmy się do drugiego etapu w konkursie Podwórko Talentów Nivea, w którym główną nagrodą jest plac zabaw dla dzieci.

      Od tej chwili nasz los jest w Waszych rękach. Wystarczy odrobina czasu i sporo determinacji!

      Głosowanie trwa do 20 czerwca 2019r.

      Każdy z Was może oddać jeden głos dziennie.

      Jeśli wspólnie wesprzecie nasze starania, mamy dużą szansę na wygraną!

      Prosimy Was o udostępnianie i głosowanie na naszą szkołę na stronie:

      https://podworko.nivea.pl/…/lok…/508-kroscienko-nad-dunajcem

      Zachęcajcie również Wasze rodziny i przyjaciół. Wspólnymi siłami będziemy w stanie zdziałać cuda.

      Sprawmy, aby teren wokół naszej szkoły stał się jeszcze piękniejszy!

     • WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

     • Wielkanocny pacierz

      ks. Jan Twardowski 

      Nie umiem być srebrnym aniołem –
      ni gorejącym krzakiem –
      tyle Zmartwychwstań już przeszło –
      a serce mam byle jakie.

      Tyle procesji z dzwonami –
      tyle już Alleluja –
      a moja świętość dziurawa
      na ćwiartce włoska się buja.

      Wiatr gra mi na kościach mych psalmy
      jak na koślawej fujarce –
      żeby choć papież spojrzał
      na mnie – przez białe swe palce.

      Żeby choć Matka Boska
      przez chmur zabite wciąż deski –
      uśmiech mi Swój zesłała
      jak ptaszka we mgle niebieskiej.

      I wiem, gdy łzę swoją trzymam
      jak złoty kamyk z procy –
      zrozumie mnie mały Baranek
      z najcichszej Wielkiej Nocy.

      Pyszczek położy na ręku
      sumienia wywróci podszewkę –
      serca mojego ocali
      czerwoną chorągiewkę.

       

      Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

      przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

      Radosnego, wiosennego nastroju,

      serdecznych spotkań w gronie Rodziny i wśród Przyjaciół

      oraz Wesołego Alleluja

      życzy

      Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie

      Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krościenku n. D

     • Uczniowie redagują i wysyłają życzenia urodzinowe do Jej Wysokości Królowej Elżbiety II

     • Uczniowie redagują i wysyłają życzenia urodzinowe do Jej Wysokości Królowej Elżbiety II 

       

      W związku ze zbliżająca się 93 już rocznicą urodzin Królowej Brytyjskiej- Jej Wysokości Elżbiety II, uczniowie naszej szkoły, uczęszczający na zajęcia koła zainteresowań z języka angielskiego, postanowili napisać i wysłać życzenia wyjątkowej solenizantce.

      Oprócz zredagowanych wspólnie życzeń uczniowie wykonali piękne prace plastyczne, a także poznali tajniki pisania listów do członków brytyjskiej rodziny królewskiej.

       

      Uczniowie, których prace zostały wysłane do Pałacu Buckingham:

      Karolina Kwiatek- portret Królowej Elżbiety II (malarstwo)

      Anna Surowiak kl. VI a

      Marta Jurkowska i Maja Koterba kl. IV a- flagi państw Zjednoczonego Królestwa

      Anna Walkowska kl. IV a

      Weronika Głuc kl. IV a

       

      List został wysłany w dniu 09 kwietnia 2019 r. Teraz z niecierpliwością czekamy na odpowiedź od Królowej lub jej dam dworu.

       

      Jeśli i ty chciałbyś złożyć życzenia Jej Królewskiej mości możesz wysłać je na adres:

       

      Her Majesty The Queen

      Buckingham Palace

      London SW1A 1AA

      Great Britain

       

     • • Konkurs online THE BIG CHALLENGE zakończony!

      • Konkurs online THE BIG CHALLENGE zakończony!
      • Konkurs online THE BIG CHALLENGE adresowany jest do uczniów w wieku 10-17 lat, którzy uczą się języka angielskiego jako języka obcego.
       • Konkurs odbywa się raz w roku (kwiecień/maj) w kilku krajach Europy i ma formę testu 45 pytań o różnym poziomie trudności, Zadaniem ucznia jest wybranie poprawnej odpowiedzi spośród czterech propozycji. Poziomy trudności są ustalone w oparciu o klasyfikacje biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).
       • Pytania sprawdzają umiejętność rozumienia tekstu pisanego oraz rozumienia ze słuchu. Test zawiera pytania kontekstowe, oparte na obrazkach, krótkich dialogach oraz pytań z zakresu gramatyki, słownictwa, wymowy i cywilizacji. 
       • Informacje o wynikach uzyskanych przez uczniów we wszystkich klasyfikacjach, zostaną przekazane szkolnemu koordynatorowi konkursu The Big Challenge (Agnieszka Warzecha) w terminie 14.05.2019. 
       • Podobnie jak nagrody, których wysyłka do szkół odbędzie się 30.05.2019. 
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza
   • szkola@sp1kroscienko.pl
   • (018)2623070
   • ul. Pienińska 2 34 - 450 Krościenko nad Dunajcem
 • Galeria zdjęć

   brak danych