• Otwarcie punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych od 11 maja

     • Szanowni Rodzice,

      Przypominamy, iż od 11 maja 2020 r. dla dzieci z punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych będą prowadzone zajęcia. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga pracujących rodziców, w szczególności pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kryterium to stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

      Chęc posłania dziecka do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych proszę zgłaszać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie pod nr telefonu 182623070.

      Prosimy o uważne zapoznanie się z "Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa" obowiązującymi na terenie szkoły w czasie epidemii COVID-19. Procedury opracowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

      Prosimy także zwrócić uwagę na oświadczenia, które Rodzice przynoszą  najpóźniej przy pierwszym przyprowadzeniu dziecka do punktu przedszkolnego. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1, nr 2 i nr 5 rodzic składa jednorazowo. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 składane jest na każdy dzień pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym.

       

      Zarzadzenie_Nr_6.docx

      Zalacznik_nr_1.docx

      Zalacznik_nr_2.docx

      Zalacznik_nr_3.docx

      Zalacznik_nr_4.docx

      Zalacznik_nr_5.docx

      zal._6_Dezynfekcja_rak_MZ.jpg

      zal_7_mycie-rak-kwadrat.png

      zal_8_maseczka-MZ-PIS.png

      zal_9_rekawice.png

       

     • Zawieszenie zajęć w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych

     • Szanowni Rodzice.

      Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
      31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19 imformuję, iż zajęcia w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych zostały zawieszone od 6 maja 2020 r. do 8 maja 2020 r. 

      Od 11 maja 2020 r. przyjmowane będą dzieci obojga pracujących rodziców, w szczególności pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kryterium to stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

      Chęc posłania dziecka do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych proszę zgłaszać telefonicznie pod nr telefonu 182623070

       

       

     • Konkurs plastyczny z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II „Laurka dla Jana Pawła II”

     • REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

      „Laurka dla Jana Pawła II” z okazji 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II skierowanego do rodzin lub osób indywidualnych dostępny pod poniższym linkiem:

      https://idmjp2.pl/index.php/pl/2146-konkurs-plastyczny-z-okazji-100-rocznicy-urodzin-jana-pawla-ii-laurka-dla-jana-pawla-ii?fbclid=IwAR3T_D19dgz49Qsi3_YEtKDDM9OEB0NRdBfZ5GW_QzEMjnPJijmlKNjbBKc

       

     • Konkurs fotograficzny w przestrzeni wirtualnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku n.D

     • Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Zasmakuj się w… książkach”

      organizowanego przez
      Gminną Bibliotekę Publiczną w Krościenku nad Dunajcem
      .

       

      Postanowienia ogólne

      1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem, zwana dalej Organizatorem.

      2. Konkurs ma na celu zachęcenie czytelników i mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem do aktywności twórczej, pobudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych i działalności artystycznej w dziedzinie fotografii.

      3. Konkurs ma zasięg lokalny: dotyczy czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem a także mieszkańców gminy Krościenko nad Dunajcem.

      4. Konkurs wyszczególnia dwie kategorie wiekowe

      - dzieci i młodzież do 18 roku życia,

      - dorośli

       5. Nadesłane prace oceni jury, powołane przez Kierownika GBP, w skład którego wejdą pracownicy biblioteki.

      6. Nagrody książkowe, ufundowane zostaną przez bibliotekę.

      7. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze, kreatywne fotografie w dwóch kategoriach wiekowych. Przewidziane są również wyróżnienia dla dzieci
       do lat 12.

      8.Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem.

        Warunki uczestnictwa w konkursie

      1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku n.D i  mieszkańcy gminy Krościenko nad Dunajcem.

      3. Każdy czytelnik może przysłać od 1 do 2 fotografii.

      4. Prace konkursowe należy zgłaszać mailowo, na adres biblioteka@kroscienko-nad-dunajcem.pl, lub zostawić w komentarzach pod zamieszczonym postem konkursowym na facebooku biblioteki.

      5. Tematykę zdjęcia powinna stanowić książka w dowolnym miejscu :
      w kuchni przy dobrej kawie, na tarasie, na  podwórku, czy w ogródku. Z uwagi na koronowirusa tylko te miejsca gdzie możemy przebywać i czytać.

      6. Każde zgłoszenie powinno zawierać:
      Imię i Nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy (w przypadku osób nieletnich telefon kontaktowy do rodziców),wiek osoby wykonującej zdjęcie.
      7. Na prace czekamy do 10 maja 2020r.
      8. Autorzy wybranych zdjęć, zostaną powiadomieni telefonicznie.
      9 .Zwycięzcy będą mogli odebrać nagrody w siedzibie GBP w Krościenku n.D, przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, końcem maja br.


      Postanowienia końcowe
      1. Autorzy prac zachowują prawa autorskie.
      2. GBP w Krościenku nad Dunajcem zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonych fotografii w celu promocji konkursu, organizowanego przez bibliotekę.
      3. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

       

      Więcej informacji na stronie 

      http://www.biblioteka.kroscienko-nad-dunajcem.pl/

       

     • Rekrutacja do szkoły muzycznej na rok szkolny 2020/2021

     • Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021!Rozpocznij naukę w Szkole Muzycznej I st. w Krościenku nad DunajcemW roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość nauki gry na:skrzypcach, fortepianie, instrumentach dętych.Od przyszłego roku szkolnego również zajęcia wokalne.

      Zainteresowanych prosimy o kontakt:tel: 512 817 964
      e-mail: sekretariat@smkroscienko.plhttp://www.smkroscienko.pl/

      Pamiętajcie ilość miejsc ograniczona! 

     • KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI- WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

     • Szanowni Państwo.

      W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół.

      W okresie od 08.04.2020 r. do 20.04.2020 r. rodzice kandydatów zakwalifikowanych do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego składają potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

      Uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego „potwierdzenia woli” i przesłanie go na adres mailowy szkoły: spkroscienko@op.pl.

      W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

      potwierdzenie_woli.docx

     • DORADZTWO ZAWODOWE- KONSULTACJE DROGĄ MAILOWĄ

     • Zapraszam do konsultacji drogą mailową:

      doradcazawodowyspinka@gmail.com lub przez Messenger: Asia Pyrdoł w godzinach:

       

      Rodzice/ nauczyciele/ uczniowie/

      Środa: godzina 15.05-15.50 (1.04/8.04)

      Czwartek: godzina 15.05- 15.50 (2.04. 9.04)

       

      Uczniowie klasy 8.

      Środa:       godzina 12.35- 13.20 (1.04/ 8.04/ 15.04/ 22.04/ 29.04)

                       godzina 13.25-14.10 (1.04/ 8.04/ 15.04/ 22.04/ 29.04)

                       godzina 14.15-15.00 (1.04/8.04)

       

      Czwartek: godzina  12.35- 13.20 (2.04/ 9.04/ 16.04/ 23.04/ 30.04)

                       godzina 13.25-14.10 (2.04/ 9.04/ 16.04/ 23.04/ 30.04)

                       godzina 14.15-15.00 (2.04/ 9.04)

       

      Harmonogram konsultacji zaplanowano do końca kwietnia, jeżeli stan epidemii zostanie odwołany, wracamy do harmonogramu uwzględniającego zajęcia w szkole. Pozdrawiam serdecznie Joanna Pyrdoł

     • KONKURS WIELKANOCNY

     • ŚWIETLICA SZKOLNA

      ogłasza konkurs Wielkanocny dla wszystkich chętnych uczniów klas I-III, oddziałów przedszkolnych oraz punktu przedszkolnego. 

      Stwórz własną pisankę wielkanocną! Nie na papierze, farbami, kredkami czy wyķlejaną, ale na podłodze, stole, tacce wykonaną z zabawek lub przedmiotów, które znajdziesz w domu! Podglądowa pisanka na zdjęciu poniżej! Możesz poprosić o pomoc rodzeństwo lub rodziców

      Dla każdego Dziecka gwarantowany dyplom i mały słodki upominek! W konkursie nie ma miejsc!  Wśród uczestników zostaną rozlosowane 3 dodatkowe nagrody!  Wszystkie prace opublikowane zostaną na stronie www szkoły i fanpage'u szkoły na facebooku 

      Więcej informacji oraz pełny regulamin konkursu dostepne na stronie internetowej szkoły w zakładce "konkursy" 

      DO DZIEŁA

     • SPRZĘT KOMPUTEROWY I EPODRĘCZNIKI

     • Szanowni Państwo,

      Przypominam o możliwości zgłaszania problemów i braków w sprzęcie komputerowym. Platforma epodreczniki.pl zaczyna coraz lepiej funkcjonować i od środy 1 IV zaczynamy pracować na loginach i hasłach przesłanych przez szkołę.Dbajmy o bezpieczeństwo, również to w sieci.

     • ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO ON-LINE

     •  

      W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce i zawieszeniem zajęć edukacyjnych, informuję, że zajęcia warsztatowe oraz konsultacje indywidualne doradztwa zawodowego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II zmieniają formę.

      Od 25 marca spotkania z doradcą zawodowym odbywają się tylko on- line

      (e-mail, Messenger, skype) o określonych godzinach zgodnie z harmonogramem.

       

                                                                                                                  Zachęcam do kontaktu, Joanna Pyrdoł

     • NAUCZANIE ZDALNE

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice,

      Do dnia 10.04 zajęcia w szkołach są nadal zawieszone, a od dzisaj tj. 25.03 kształcenie będzie prowadzone na odległośc- zdalne nauczanie. W pierwszej kolejności pracujemy na dzienniku elektronicznym, zgodnie z planem i zapisami w zakładce zadania domowe. Wiele systemów internetowych nie działa jeszcze całkiem sprawnie, proszę o cierpliowść i unikanie niepotrzebnych nerwów. Więcej informacji zostanie przesłane przez dziennik elektorniczny. 

      W pierwszej kolejności proszę zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych.

      Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.

     • KOMUNIKAT EPODRĘCZNIKI

     • Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

      Od dnia jutrzejszego tj od 24.03.3020 r. szkoła zacznie rozsyłać indywidualne loginy i hasła na platformę epodreczniki.pl. Prosimy o niezakładanie indywidualnych kont i nielogowanie się do platformy, do momentu oficjalnego komunikatu Dyrektora szkoły.

       

     • AKTUALIZACJA ADRESÓW MAILOWYCH UCZNIÓW

     • Drodzy Rodzice i Uczniowie

      Zwracamy się z prośbą o podanie aktualnych adresów e-mail uczniów klas IV- VIII. Jeżeli uczeń nie posiada adresu e-mail prosimy o jego założenie i poinformowanie o tym wychowawców klas przez dziennik elektroniczny. Aktualne adresy posłużą nauczycielom do sprawniejszego i bezpośredniego kontaktu z uczniem. Prosimy również rodziców aby podali swoje aktualne numery telefonów.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza
   • szkola@sp1kroscienko.pl
   • (018)2623070
   • ul. Pienińska 2 34 - 450 Krościenko nad Dunajcem
 • Galeria zdjęć

   brak danych