• HARMONOGRAM KONSULTACJI

     • PONIEDZIAŁEK

      13.30- 14.30

      A. Warzecha

      I. Bąk

      E. Majerczak

      M. Kwiatek

      WTOREK

      12.00-13.00

      P. Krążek

      13.30-14.30

      M. Koterba

      A. Malinowska

      ŚRODA

      13.15-14.15

      J. Ciesielka

      13.30-14.30

      E. Kubik

      E. Mastalska

      M. Wolska

      CZWARTEK

      13.30-14.30

      M. Gębala

      M. Gonciarz

      Ks. H. Homoncik

      14.30-15.30

      A. Bieryt

      PIĄTEK

      13.30-14.30

      Z. Jerzyńska

      M. Rychtarczyk

      J. Piotrowski

      konsultacje.docx​​​​​​​

     • Biblioteka szkolna

     • Od 25.05.2020 r. uczniowie naszej szkoły mają możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej codziennie w godzinach:

      poniedziałek- wtorek w godz. 13.30-14.30

      środa w godz. 12.30-13.30

      czwartek- piątek w godz. 13.30-14.30

      W celu wypożyczenia książki należy dokonać rezerwacji przez system biblioteczny MOLNet+ lub wysłać wiadomość do nauczyciela bibliotekarza przez Classroom, e-dziennik,  Messenger, bądź maila. Rezerwacji należy dokonać  przynajmniej 1 dzień roboczy wcześniej. 

      Aby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa prosimy o kontakt z nauczycielem w celu ustalenia daty i godziny również w przypadku zwrotu książek.

     • Harmonogram konsultacji klas VIII

     • Od 25.05.2020 r. szkoła zapewnia możliwość konsultacji dla uczniów klas VIII. Harmonogram został opracowany zgodnie z potrzebami uczniów, w miarę potrzeb może zostać modyfikowany.  Konsultacje prowadzone będą w sali nr 8, w zajęciach może brać udział maksymalnie 12 uczniów.

      Rodzice lub uczniowie zgłaszają udział dziecka w konsultacjach minimum 1 dzień roboczy przed skorzystaniem z opieki, do godziny 12.00. Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio do nauczyciela prowadzącego zajęcia poprzez e-dziennik, Classroom lub telefonicznie.

      Język angielski

      Poniedziałek godz. 13.30 do 14.30

      Matematyka

      Środa godz. 13.30 do 14.30

      Język polski

      Czwartek godz. 13.30 do 14.30

     • Otwarcie punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych od 11 maja

     • Szanowni Rodzice,

      Przypominamy, iż od 11 maja 2020 r. dla dzieci z punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych będą prowadzone zajęcia. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga pracujących rodziców, w szczególności pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kryterium to stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

      Chęc posłania dziecka do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych proszę zgłaszać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie pod nr telefonu 182623070.

      Prosimy o uważne zapoznanie się z "Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa" obowiązującymi na terenie szkoły w czasie epidemii COVID-19. Procedury opracowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

      Prosimy także zwrócić uwagę na oświadczenia, które Rodzice przynoszą  najpóźniej przy pierwszym przyprowadzeniu dziecka do punktu przedszkolnego. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1, nr 2 i nr 5 rodzic składa jednorazowo. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 składane jest na każdy dzień pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym.

       

      Zarzadzenie_Nr_6.docx

      Zalacznik_nr_1.docx

      Zalacznik_nr_2.docx

      Zalacznik_nr_3.docx

      Zalacznik_nr_4.docx

      Zalacznik_nr_5.docx

      zal._6_Dezynfekcja_rak_MZ.jpg

      zal_7_mycie-rak-kwadrat.png

      zal_8_maseczka-MZ-PIS.png

      zal_9_rekawice.png

       

     • Zawieszenie zajęć w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych

     • Szanowni Rodzice.

      Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
      31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19 imformuję, iż zajęcia w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych zostały zawieszone od 6 maja 2020 r. do 8 maja 2020 r. 

      Od 11 maja 2020 r. przyjmowane będą dzieci obojga pracujących rodziców, w szczególności pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kryterium to stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

      Chęc posłania dziecka do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych proszę zgłaszać telefonicznie pod nr telefonu 182623070

       

       

     • Konkurs plastyczny z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II „Laurka dla Jana Pawła II”

     • REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

      „Laurka dla Jana Pawła II” z okazji 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II skierowanego do rodzin lub osób indywidualnych dostępny pod poniższym linkiem:

      https://idmjp2.pl/index.php/pl/2146-konkurs-plastyczny-z-okazji-100-rocznicy-urodzin-jana-pawla-ii-laurka-dla-jana-pawla-ii?fbclid=IwAR3T_D19dgz49Qsi3_YEtKDDM9OEB0NRdBfZ5GW_QzEMjnPJijmlKNjbBKc

       

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza
    • szkola@sp1kroscienko.pl
    • (018)2623070
    • ul. Pienińska 2 34 - 450 Krościenko nad Dunajcem
  • Galeria zdjęć

    brak danych