• Konkurs fotograficzny w przestrzeni wirtualnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku n.D

          • Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Zasmakuj się w… książkach”

            organizowanego przez
            Gminną Bibliotekę Publiczną w Krościenku nad Dunajcem
            .

             

            Postanowienia ogólne

            1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem, zwana dalej Organizatorem.

            2. Konkurs ma na celu zachęcenie czytelników i mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem do aktywności twórczej, pobudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych i działalności artystycznej w dziedzinie fotografii.

            3. Konkurs ma zasięg lokalny: dotyczy czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem a także mieszkańców gminy Krościenko nad Dunajcem.

            4. Konkurs wyszczególnia dwie kategorie wiekowe

            - dzieci i młodzież do 18 roku życia,

            - dorośli

             5. Nadesłane prace oceni jury, powołane przez Kierownika GBP, w skład którego wejdą pracownicy biblioteki.

            6. Nagrody książkowe, ufundowane zostaną przez bibliotekę.

            7. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze, kreatywne fotografie w dwóch kategoriach wiekowych. Przewidziane są również wyróżnienia dla dzieci
             do lat 12.

            8.Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem.

              Warunki uczestnictwa w konkursie

            1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku n.D i  mieszkańcy gminy Krościenko nad Dunajcem.

            3. Każdy czytelnik może przysłać od 1 do 2 fotografii.

            4. Prace konkursowe należy zgłaszać mailowo, na adres biblioteka@kroscienko-nad-dunajcem.pl, lub zostawić w komentarzach pod zamieszczonym postem konkursowym na facebooku biblioteki.

            5. Tematykę zdjęcia powinna stanowić książka w dowolnym miejscu :
            w kuchni przy dobrej kawie, na tarasie, na  podwórku, czy w ogródku. Z uwagi na koronowirusa tylko te miejsca gdzie możemy przebywać i czytać.

            6. Każde zgłoszenie powinno zawierać:
            Imię i Nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy (w przypadku osób nieletnich telefon kontaktowy do rodziców),wiek osoby wykonującej zdjęcie.
            7. Na prace czekamy do 10 maja 2020r.
            8. Autorzy wybranych zdjęć, zostaną powiadomieni telefonicznie.
            9 .Zwycięzcy będą mogli odebrać nagrody w siedzibie GBP w Krościenku n.D, przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, końcem maja br.


            Postanowienia końcowe
            1. Autorzy prac zachowują prawa autorskie.
            2. GBP w Krościenku nad Dunajcem zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonych fotografii w celu promocji konkursu, organizowanego przez bibliotekę.
            3. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

             

            Więcej informacji na stronie 

            http://www.biblioteka.kroscienko-nad-dunajcem.pl/

             

          • Rekrutacja do szkoły muzycznej na rok szkolny 2020/2021

          • Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021!Rozpocznij naukę w Szkole Muzycznej I st. w Krościenku nad DunajcemW roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość nauki gry na:skrzypcach, fortepianie, instrumentach dętych.Od przyszłego roku szkolnego również zajęcia wokalne.

            Zainteresowanych prosimy o kontakt:tel: 512 817 964
            e-mail: sekretariat@smkroscienko.plhttp://www.smkroscienko.pl/

            Pamiętajcie ilość miejsc ograniczona! 

          • KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI- WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

          • Szanowni Państwo.

            W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół.

            W okresie od 08.04.2020 r. do 20.04.2020 r. rodzice kandydatów zakwalifikowanych do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego składają potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

            Uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego „potwierdzenia woli” i przesłanie go na adres mailowy szkoły: spkroscienko@op.pl.

            W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

            potwierdzenie_woli.docx

          • DORADZTWO ZAWODOWE- KONSULTACJE DROGĄ MAILOWĄ

          • Zapraszam do konsultacji drogą mailową:

            doradcazawodowyspinka@gmail.com lub przez Messenger: Asia Pyrdoł w godzinach:

             

            Rodzice/ nauczyciele/ uczniowie/

            Środa: godzina 15.05-15.50 (1.04/8.04)

            Czwartek: godzina 15.05- 15.50 (2.04. 9.04)

             

            Uczniowie klasy 8.

            Środa:       godzina 12.35- 13.20 (1.04/ 8.04/ 15.04/ 22.04/ 29.04)

                             godzina 13.25-14.10 (1.04/ 8.04/ 15.04/ 22.04/ 29.04)

                             godzina 14.15-15.00 (1.04/8.04)

             

            Czwartek: godzina  12.35- 13.20 (2.04/ 9.04/ 16.04/ 23.04/ 30.04)

                             godzina 13.25-14.10 (2.04/ 9.04/ 16.04/ 23.04/ 30.04)

                             godzina 14.15-15.00 (2.04/ 9.04)

             

            Harmonogram konsultacji zaplanowano do końca kwietnia, jeżeli stan epidemii zostanie odwołany, wracamy do harmonogramu uwzględniającego zajęcia w szkole. Pozdrawiam serdecznie Joanna Pyrdoł

          • KONKURS WIELKANOCNY

          • ŚWIETLICA SZKOLNA

            ogłasza konkurs Wielkanocny dla wszystkich chętnych uczniów klas I-III, oddziałów przedszkolnych oraz punktu przedszkolnego. 

            Stwórz własną pisankę wielkanocną! Nie na papierze, farbami, kredkami czy wyķlejaną, ale na podłodze, stole, tacce wykonaną z zabawek lub przedmiotów, które znajdziesz w domu! Podglądowa pisanka na zdjęciu poniżej! Możesz poprosić o pomoc rodzeństwo lub rodziców

            Dla każdego Dziecka gwarantowany dyplom i mały słodki upominek! W konkursie nie ma miejsc!  Wśród uczestników zostaną rozlosowane 3 dodatkowe nagrody!  Wszystkie prace opublikowane zostaną na stronie www szkoły i fanpage'u szkoły na facebooku 

            Więcej informacji oraz pełny regulamin konkursu dostepne na stronie internetowej szkoły w zakładce "konkursy" 

            DO DZIEŁA

      • Kontakt

        • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza
        • szkola@sp1kroscienko.pl
        • (018)2623070
        • ul. Pienińska 2 34 - 450 Krościenko nad Dunajcem
    • Galeria zdjęć

        brak danych