• SZKOLNY DZIEŃ TALENTÓW
     • SZKOLNY DZIEŃ TALENTÓW

     •  

      Cele:

      • Popularyzacja działań artystycznych w szkole
      • Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego
      • Rozwijanie kreatywności uczniów
      • Rozwijanie zainteresowań
      • Umożliwienie prezentacji swoich pasji

       

      Postanowienia ogólne:

      1. Dzień talentów skierowany jest do uczniów klas 0 – VII, w dwóch grupach wiekowych – klasy 0 - III i IV-VII, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talenty.

      2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną (piosenka, taniec, przemówienie, kabaret, iluzja, plakat, orgiami, rzeźba, zdjęcia, ćwiczenia gimnastyczne itp.). Prace plastyczne należy podpisać i przekazać w podpisanej teczce lub koszulce.

      3. SZKOLNY DZIEŃ TALENTÓW odbędzie się 24 maja 2018 roku na terenie naszej szkoły.

      4. Wychowawca klasy wypełnia z zainteresowanym uczniem/uczniami kartę zgłoszenia (załącznik numer 1).

      5. Wypełnioną i podpisaną przez rodziców kartę zgłoszenia wychowawca klasy dostarcza do organizatora do dnia 15 maja 2018r.

      6. Dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności.

      7. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut w przypadku wystąpień indywidualnych i grup do 3 osób. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, 10 minutowe w przypadku wystąpień grup powyżej 3 osób prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne (grupa nie może liczyć więcej niż 10 uczestników).

      8. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament powinien być nagrany na Pendrive, opatrzony imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem- prosimy o spakowanie do woreczka J

      9. Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do swojego występu (akompaniament, plakat, rzeźbę itp. ( do 22 maja).

      10. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.

      11. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych numerów.

      12. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca.

      13. Występy artystyczne oceniać będą zaproszeni przez organizatora jurorzy reprezentujący różne dziedziny artystyczne.

         

      Krościenko, 26.04. 2018r.                                                                                                                

       

                                                                                                            Powodzenia!

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              Iwona Rysz

       

       

       

      Załącznik 1.

      KARTA ZGŁOSZENIA

       

      Imię, nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………

      lub imiona i nazwiska członków

      grupy …………………………………………………………………………..

      Nazwa grupy, jeśli dotyczy ………………………………………………..

      Klasa i wiek …………………………………………………………………..

      Kategoria – właściwe podkreśl

      • Sceniczna ( przemówienie, iluzja, kabaret, ćwiczenia gimnastyczne itp.)
      • Muzyczna ( taniec, piosenka, gra na instrumencie,
      • Plastyczna (plakat, rysunek, malarstwo, orgiami, rzeźba, fotografia, grafika).
      • Występ rodzinny.

      Krótki opis występu

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      Czas ………………………..

       

                                                                                                  Podpis rodzica:

       

      Załącznik 1.

       

      KARTA ZGŁOSZENIA

       

      Imię, nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………

      lub imiona i nazwiska członków

      grupy …………………………………………………………………………..

      Nazwa grupy, jeśli dotyczy ………………………………………………..

      Klasa i wiek …………………………………………………………………..

      Kategoria – właściwe podkreśl

      • Sceniczna ( przemówienie, iluzja, kabaret, ćwiczenia gimnastyczne itp.)
      • Muzyczna ( taniec, piosenka, gra na instrumencie,
      • Plastyczna (plakat, rysunek, malarstwo, orgiami, rzeźba, fotografia, grafika).
      • Występ rodzinny.

      Krótki opis występu

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      Czas ………………………..

       

                                                                                                  Podpis rodzica:

       

    • Szkolny turniej tenisa stołowego
     • Szkolny turniej tenisa stołowego

     •  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Szkolny turniej tenisa stołowego.

      18 kwietnia odbył się szkolny turniej tenisa stołowego, który został rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-V oraz VI-VII. Wyniki :

      Kategoria : klasy IV-V

      Dziewczęta                                                                                                       Chłopcy

      Im – Agnieszka Król                                                                                       Im – Łukasz Marciński

      IIm – Julia Klos                                                                                                 IIm – Piotr Majkrzak

      IIIm – Weronika Cebula                                                                               IIIm – Kamil Kacwin

       

      Kategoria:  klasy VI – VII

      Dziewczęta:                                                                                                      Chłopcy:

      Im – Agnieszka Potaśnik                                                                              Im – Nicolas Fawcett

      IIm – Weronika Liszka                                                                                   IIm – Filip Czerwiec

      IIIm – Aleksandra Orkisz                                                                              IIIm – Kacper Koterba

                                                                                                                                                                      I. Bąk

      Galeria zdjęć...

    • CZEKOLADOWO NA ŚWIETLICY!
     • CZEKOLADOWO NA ŚWIETLICY!

     •  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      12 kwietnia obchodzony jest jako Światowy Dzień Czekolady. W tym dniu „czekoladowo” było także na świetlicy. Dzieciaki miały okazję zapoznać się z historią powstania czekolady, rozmawiały jakie składniki są potrzebne do jej produkcji oraz który rodzaj czekolady ich zdaniem jest najsmaczniejszy.

      Na koniec nie zabrakło tego, co najważniejsze DEGUSTACJA!!! Kilka tabliczek czekolady zniknęło w mgnieniu oka. PYCHA!! Niezmiennie uwielbiana od ponad 200 lat na całym świecie na pewno pozytywnie wpłynęła na nastroje dzieciaków.

      A. Kołek

      Galeria zdjęć...

    • Przyroda to przygoda
     • Przyroda to przygoda

     • 19.04.2018 uczniowie klasy VI A w ramach lekcji przyrody zorganizowali dla młodszych kolegów i koleżanek dzień eksperymentów pt. „Przyroda to przygoda”. Starsi koledzy zaprezentowali wiele  ciekawych doświadczeń m. in. wędrująca woda, wąż faraona, ciecz nienewtonowska, tornado w butelce. Dzieci z klas 0-III mogły również obserwować preparaty pod mikroskopem, zobaczyć model ludzkiego szkieletu, zbadać odczyn pH wody i poddać się „badaniu EKG”. Zadaniem wykonawców było nie tylko przeprowadzenie eksperymentów ale też objaśnienie go widzom. Młodzi naukowcy wywiązali się z tego zadania znakomicie. „Dzień Eksperymentów” dostarczył wszystkim niezwykłych wrażeń. Uczniowie przekonali się, że nauka nie musi być nudna i trudna.

                                                                                                                                                         M. Kwiatek

      Galeria zdjęć...

     • Wywiadówka

     • 25.04.2018 roku (środa) o godzinie 16.30 w naszej szkole odbędzie się spotkanie wywiadowcze. Zapraszamy wszystkich rodziców.

    • Zbiórka makulatury
     • Zbiórka makulatury

     • Informujemy, że do środy (18.04.2018) trwa zbiórka makulatury w naszej szkole. 

    • Konkurs online THE BIG CHALLENGE zakończony!
     • Konkurs online THE BIG CHALLENGE zakończony!

      • Konkurs online THE BIG CHALLENGE adresowany jest do uczniów w wieku 10-17 lat, którzy uczą się języka angielskiego jako języka obcego.
      • Konkurs odbywa się raz w roku (kwiecień/maj) w kilku krajach Europy i ma formę testu 45 pytań o różnym poziomie trudności, Zadaniem ucznia jest wybranie poprawnej odpowiedzi spośród czterech propozycji. Poziomy trudności są ustalone w oparciu o klasyfikacje biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).
      • Pytania sprawdzają umiejętność rozumienia tekstu pisanego oraz rozumienia ze słuchu. Test zawiera pytania kontekstowe, oparte na obrazkach, krótkich dialogach oraz pytań z zakresu gramatyki, słownictwa, wymowy i cywilizacji. 
      • Informacje o wynikach uzyskanych przez uczniów we wszystkich klasyfikacjach, zostaną przekazane szkolnemu koordynatorowi konkursu The Big Challenge (Agnieszka Warzecha) w terminie 22.05.2018. 
      • Podobnie jak nagrody, których wysyłka do szkół odbędzie się 30.05.2018. 

       

      Galeria zdjęć...

       

       

       

    • ,,Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę”
     • ,,Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę”

     • 05.04.2018 roku w naszej szkole odbył się etap rejonowy konkursu ,,Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę”. Była to już V edycja konkursu organizowanego przez nadleśnictwo Nowy Targ i Nadleśnictwo Krościenko. Test składał się w większości z zadań zamkniętych. Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów: Tomasz Opyd z klasy VI a (zwycięzca etapu szkolnego), Michał Pawłowski z klasy VI a (II miejsce w etapie szkolnym) i Kamil Węglarz z klasy VII, (III miejsce w etapie szkolnym). Po dogrywce o miejsce I ostatecznie Tomasz Opyd zajął miejsce II, Michał Pawłowski miejsce IV,  Kamil Węglarz miejsce VII. W etapie finałowym naszą szkołę będzie reprezentował Tomasz Opyd. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! :)

                                                                                                                                                                         M. Kwiatek

       

    • Wielkanoc
     • Wielkanoc

     •  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Środa (28 marca) była ostatnim dniem przed świętowaniem wielkanocnym. Uczniowie klasy IB składali życzenia wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Rozdawali też samodzielnie wykonane „kartki pisankowe”. Wszyscy odważnie zapraszali do wspólnego świętowania. Maks i Sebastian pięknie odczytywali tekst życzeń:

      „Ogarnięci tą wielką tajemnicą,

       życzymy Wam wiele radości i dobra.

      Niech Ten, który powstał z grobu, wzmocni wiarę, rozpali miłość,

       niech stanie się dla Was źródłem pokoju, zrozumienia i szacunku”.

      Oprócz wzniosłej i uroczystej oprawy tego dnia uczniowie klasy IB otrzymali również „coś dla ciała”, bowiem podczas śniadania mogli zajadać smakowite babeczkioraz jajka czekoladowe, ofiarowane przez troskliwe mamy.Wychowawca składa serdeczne podziękowania za przygotowanie tego smacznego poczęstunku zarówno mamom, jak i uczennicy- Dominice, która pomogła w pieczeniu babeczek :).

                                                                                                                                                                                 J. Chrobak

      Galeria zdjęć...

    • Wyjazd uczniów z koła języka angielskiego do szkoły językowej Hunk and Richman w Nowym Sączu na warsztaty o tematyce wielkanocnej.
     • Wyjazd uczniów z koła języka angielskiego do szkoły językowej Hunk and Richman w Nowym Sączu na warsztaty o tematyce wielkanocnej.

     • W środę 28 marca 2018 r. grupa 9 uczniów z koła języka angielskiego wraz z opiekunem Agnieszką Warzechą pojechała do Nowego Sącza na warsztaty językowe dotyczące tradycji i obchodów Świat Wielkanocnych w krajach Wielkiej Brytanii. 

      W czasie zajęć uczniowie obejrzeli krótki film, odpowiadali na pytania w formie quizu, szukali pisanek z zagadkami, układali wielkanocne puzzle z życzeniami na odwrocie oraz robili swoje własne życzenia dla najbliższych. Na końcu spotkania uczniowie częstowali się upieczonymi przez nasza koleżankę Julie Salamon hot cross buns pijąc herbatkę i rozmawiając o mile spędzonym czasie.

      Bardzo dziękujemy Pani Darii Bogacz za zaproszenie i wspólna zabawę :)

      A oto krótki filmik z naszego spotkania..

      Easter_filmik.mp4

       

      Agnieszka Warzecha 

       

      Galeria zdjęć...

    • Rozdanie nagród w konkursie na "Misia z nadzieją"
     • Rozdanie nagród w konkursie na "Misia z nadzieją"

     • Na przedświątecznym apelu swoja obecnością zaszczyciła nas Pani Elżbieta Nowak z Fundacji Adama Worwy w Nowym Targu, która przyjechała, by osobiście wręczyć nagrody i dyplomy zwycięzcom konkursu na "Misia z nadzieją". Podczas swojej krótkiej przemowy zwróciła uwagę na potrzebę pomagania i otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Zdała również swoja relację z przekazania misiów zrobionych przez naszych uczniów podopiecznym fundacji dzieląc się z nami swoimi spostrzeżeniami, wzruszeniami i radością. 

      Dziękujemy Pani Elżbiecie za piękne życzenia, dobre słowo i radość, która nam sprawiła swoja obecnością. 

       

      Agnieszka Warzecha

       

      Galeria zdjęć....

       

       

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza
    • spkroscienko@op.pl
    • (018)2623070
    • ul. Pienińska 2 34 - 450 Krościenko nad Dunajcem
  • Galeria zdjęć

   • DZIEŃ KOBIET
   • IX edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego
   • DZIEŃ DINOZAURA
   • Zabawa Karnawałowa
   • Karnawałowe szaleństwa przedszkolaków
   • ŻYCZENIA WALENTYNKOWE
   • DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA
   • ŻYWA LEKCJA HISTORII
   • SUKCES SIATKAREK
   • Kolędowanie w  Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym
   • Zawodnicy Verva Warszawa znowu nie zawiedli. Piłka z podpisami największych gwiazd reprezentacji Polski, Francji i Belgii już czeka na licytację.
   • II WIECZÓR KOLĘD