• archiwum

    •  

     KONKURSY 2019/2020

     https://idmjp2.pl/index.php/pl/2146-konkurs-plastyczny-z-okazji-100-rocznicy-urodzin-jana-pawla-ii-laurka-dla-jana-pawla-ii?fbclid=IwAR3T_D19dgz49Qsi3_YEtKDDM9OEB0NRdBfZ5GW_QzEMjnPJijmlKNjbBKc

     Regulamin_konkursu_wielkanocnego_Sp_Nr_1_Kroscienko_n.D_swietlica.pdf

     Szopka_Bozonarodzeniowa.docx

     ___Laurka_dla_sw._Mikolaja___.docx

     regulamin-konkursu-na-stroik-swiateczny.docx

     REGULAMIN_KONKURSU.docx

     KONKURS-FOTOGRAFICZNY(2).docx

     Regulamin-Konkursu-Fotograficznego(2).docx

      

      

     KONKURSY 2018/2019

     Zapraszamy do Konkursu- zabawka edukacyjna

     więcej na stronie www.zabawkaedukacyjna.strefa.pl. 

     Zapraszamy do konkursu plastycznego

     Zapraszamy do Konkursu Recytatorskiego Poezji Regionalnej.

     Wszelkie informacje u p. Krystyny Walosik

     Zapraszamy do Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

     więcej informacji na stronie lub u pani M. Kwiatek

     Zapraszamy do konkursów: biblijnego i  wiedzy o Janie Pawle II

     Konkurs_wiedzy_o_KW-JPII.pdf

     ZAPROSZENIe.pdf

     konkurs.pdf

     Zapraszamy do Małopolskiego Konkursu Biologicznego

     konkurs(1).docx

     Zapraszamy do konkursu „Nie daj szansy AIDS”

     ogloszenie_konkursu-_szkoly.doc

     Zapraszamy do konkursu biblijnego

     konkurs.docx

     Zapraszamy do konkursu fotograficznego

     regulamin_konkursu.odt

     PLAKAT_konkurs.odt

     Konkursy  organizowane w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna pt. „A gdyby tak wszyscy …EkoAktywni w Pieninach 2”, na który szkoła otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

     WFOS_-Konkurs_wiedzy_ekologicznej.docx

      

     THE BIG CHALLENGE

     Przypominam uczniom o zbliżającym się terminie konkursiku języka angielskiego online THE BIG CHALLENGE, który odbędzie się w dniu 11.04 Do konkursu można przygotować się przez ściągniecie aplikacji na tableta lub smartfona o tej samej nazwie co konkurs lub wejście na stronę https://www.thebigchallenge.com/pl/ w zakładkę STREFA GIER. 

     Powodzenia!

     Agnieszka Warzecha

      

      

     Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Pieninach.

     zgłoszenia część przyrodnicza: Z. Jerzyńska, M. Kwiatek

     część historyczna: E. Majerczak regulamin_2018.pdf

     Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie plastycznym. 

     Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie z okazji 670 lokacji Krościenka n.D

     regulamin

     Zalacznik 1

     Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie na podłaźniczkę

     konkurs_podlazniczka.docx

      

     Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie Samorządu Uczniowskiego na logo szkoły

     Regulamin_Konkurs_na_logo_szkoly.doc

      

     Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie plastycznym

     Regulamin-Portret-Mikolaja.doc

      

     Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie informatycznym

     Regulamin_Konkursu_Inf.docx

      

     Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie ekologicznym

     Informacja_dla_szkol.pdf

     karta_zgloszenia_w_konkursie.pdf

     REGULAMIN_KONKURSU_EKOLOGICZNEGO_2017_18.pdf

     pytania_otwarte_IV_Mistrz_Recyklingu.pdf

      

     Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie recytatorskim.

     Więcej informacji w linku

      

     Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie pożarniczym ''Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień''

     regulamin_konkursu21.06.2017.pdf

     lista.pdf

     Więcej informacji u pań: E. Majerczak i M. Wójciak-Chrobak

      

     SZKOLNY KONKURS NA PRACĘ PLASTYCZNĄ                                                                                          

      

     Uczniowie klas I – III !

     Jeśli dobrze i bezpiecznie bawicie się w czasie przerw w „Strefach bezpiecznej zabawy” pokażcie to!

     Zapraszamy Was do udziału w konkursie plastycznym pt. „Wspólne, bezpieczne zabawy podczas przerw”, organizowanym w ramach projektu BEZPIECZNA+

      

     Oto regulamin konkursu:

      

     1. W konkursie pt. „Wspólne, bezpieczne zabawy podczas przerw” mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas I – III.

      

     2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej, związanej z bezpiecznym spędzaniem czasu w czasie przerw międzylekcyjnych w utworzonych na terenie Szkoły „Strefach bezpiecznej zabawy”.

      

     Prace powinny spełniać następujące wymogi:

     • Format pracy– A3, najlepiej kartka techniczna,
     • Technika wykonania – płaska (farby, kredki, pisaki),
     • Praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko uczestnika oraz klasa, do której uczęszcza.

      

     3. Każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę, wykonaną SAMODZIELNIE.

      

     4. Pracę można wykonać w domu lub w czasie przerw, w „Strefie bezpiecznej zabawy”.

      

     5. Ocena prac będzie uwzględniać m.in. ich estetykę, zgodność z tematem, kreatywność i inwencję autora oraz samodzielność wykonania.

      

     6. Prace należy składać do dnia 29 listopada 2017r. u pani Katarzyny Musiał lub u wychowawców.

      

     Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, która wyłoni zwycięzców. Organizator zastrzega sobie przyznanie trzech nagród głównych oraz wyróżnień.

      

     ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!!

     NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

      

     Zapraszamy uczniów klas IV - VII do udziału w szkolnym konkursie na pracę w formie prezentacji multimedialnej, na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu i zachęcamy do zapoznania się z nim. Na prace czekamy do 10 listopada 2017r.

     REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

     NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

     „Wiem, jak zachować bezpieczeństwo na drodze”

                W RAMACH PROJEKTU „BEZPIECZNA+”

     Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej bezpieczeństwa użytkowników dróg – pieszych, rowerzystów oraz zmotoryzowanych.

     1. Organizatorami konkursu są nauczycielki – Izabela Bąk oraz Katarzyna Musiał.
     2. Konkurs rozpoczyna się 9 października 2017 r. i trwać będzie do 10 listopada 2017 r.
     3. Temat konkursu brzmi: „Wiem, jak zachować bezpieczeństwo na drodze.”

     4. Cele konkursu:

     • Pogłębienie wiedzy uczniów na temat zasad bezpiecznego użytkowania dróg przez pieszych, rowerzystów oraz zmotoryzowanych.
     • Pogłębienie wiedzy na temat konsekwencji niewłaściwych zachowań na drodze.
     • Poszerzenie wiedzy uczniów na temat przepisów ruchu drogowego.
     • Doskonalenie u uczniów umiejętności z zakresu technologii komputerowej (tworzenie prezentacji multimedialnej).
     • Rozbudzanie potrzeby świadomego i odpowiedzialnego korzystania z dróg. 
     1. Uczestnicy konkursu:

     W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Krościenku n.D.

     1. Warunki uczestnictwa w konkursie
     • Prace konkursowe należy złożyć u p. Katarzyny Musiał lub p. Izabeli Bąk do dnia 10. 11. 2017r.,
     • Kryteria:

     - praca konkursowa powinna zostać wykonana w formie prezentacji multimedialnej w programie Power Point (pakiet programu Microsoft Office),

     - ilość slajdów w prezentacji nie powinna być mniejsza, niż 10 i większa niż 15 (włączając slajd pierwszy – tytułowy i ostatni – zawierający bibliografię),

     • jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię,
     • prezentacja powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem,
     • treść pracy powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami lub wykresami – najlepiej własnego autorstwa,
     • praca powinna zostać wykonana przez jednego ucznia, zawierać tytuł, imię i nazwisko autora oraz klasę, do której uczęszcza – na slajdzie tytułowym.
     • Na końcu prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji).
     • Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
     1. Wyniki konkursu i nagrody
     • Jury powołane przez organizatorów, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
     • W ocenie pracy uwzględnione zostaną następujące kryteria:
     • zgodność treści z tematem,
     • poprawność merytoryczna,
     • sposób wykonania, estetyka,
     • oryginalność ujęcia tematu,
     • poprawność językowa,
     • samodzielność wykonania,
     • wkład pracy
     • Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy otrzymają ponadto cząstkową ocenę celującą z przedmiotów: informatycznych i technicznych.
     • Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna.
     • Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane wszystkim uczniom Szkoły.
     • Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w grudniu 2017r. (dokładna data zostanie ogłoszona w późniejszym terminie).
     • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania prac oraz wyników konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krościenku n.D - www.spkroscienko.edupage.org oraz na profilu facebookowym Szkoły oraz do ich wykorzystania na lekcjach.

     Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu.

     Wszelkich odpowiedzi na pytania udzielają organizatorki.

      

     Zapraszamy do Biblijnego konkursu „Z Dobrą Nowiną przez życie”, którego organizatorem jest Małopolski Kurator Oświaty. Więcej informacji w linku.

     Zaprosznie_do_Biblijnego_konkursu.pdf

      

     V MAŁOPOLSKIE DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE

     PO POLSKU O HISTORII”

      

     Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to konkurs adresowany do wszystkich uczniów województwa małopolskiego.

      Pisanie tradycyjnego dyktanda to okazja do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. W tekstach do napisania pojawiają się postacie i wydarzenia związane z odzyskiwaniem niepodległości przez Polskę.

     Organizatorom bardzo zależy na tym, aby emocje, które będą towarzyszyły wszystkim zaangażowanym w Dyktando Niepodległościowe były swego rodzaju żywą lekcją patriotyzmu. 

     Regulaminu V Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” można znaleźć na stronie: www.dyktando.hostingasp.pl

     Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w dyktandzie!

     Etap szkolny odbędzie się już 10 października.

     Zapisy u p. Moniki Gębali

      

     Wyniki konkursu "Super klasa"

     podsumowanie_wynikow.docx

     Wyniki konkursu "Miś z nadzieją" organizowanego przez Fundację Adama Worwy z Nowego Targu. 

     Nagroda specjalna dla: Agaty Demut z kl. VI a

     Wyróżnienie: Kinga Jandura kl. III c

     Wyniki konkursu na najwieksza sumę pieniędzy zebraną podczas zbiórki "Góra Grosza" na rzecz Towarzystwa Dasz Dom

     Gora_Grosza-_Wyniki_konkursu_na_najwieksza_sume_pieniedzy_zebrana_podczas_zbiorki.docx

     Galeria zdjęć..

     Wyniki konkursu na „Świąteczny wystrój klas organizowany przez Samorząd Uczniowski”

     Wyniki_konkursu_na_swiateczny_wystroj_klas__grudzien_2017_rok.docx

     Wyniki konkursów ramach Programu BEZPIECZNA+

     bezpieczna+ podsumowaniekonkursow.docx

     Wyniki konkursu biblijnego

     WYNIKI_BIBLIJNEGO_KONKURSU_TEMATYCZNEGO(2).pdf

     Wyniki Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

     wyniki_Malopolski_Konkurs_Jezyka_Angielskiego_dla_uczniow_szkol_podstawowych_w_roku_szkolnym_20.docx

     Wynik Konkursu Recytatorskiego Poezji Regionalnej

     wyniki_konkursu.docx

     Wyniki konkursu "Żywy różaniec"

     WYNIKI_KONKURSU_ROZANCOWEGO.pdf

     Wyniki konkursu na "Interpretację przysłowia angielskiego technikami plastycznymi"

     Im. Anna Ciesielka kl. V b i Zuzanna Bodziarczyk kl. IV a

     II m. Anna Chrobak kl. V b

     III m. Karolina Kwiatek kl. VII

     Wyróżnienie: Weronika Gołdyn kl. IV a

      

     Zwycięzcom serdecznie gratulujmy!

     Nagrody zostaną rozdane na najbliższym apelu :)

      

     Galeria zdjęć...

      Konkursy językowe

     Ogólnopolska olimpiada wiedzy z języka angielskiego Lingua

     Udział w tegorocznej edycji olimpiady wzięło udział 34 uczniów klas IV-VI z naszej szkoły. Wśród nich wszystkich na szczególne uznanie i gratulacje zasługuje uczennica klasy IV b Anna Chrobak, która otrzymała tytuł laureata z wyróżnieniem uzyskując 100/100 punktów.  Bardzo wysokie noty otrzymał także Jakub Walkowski z klasy IV b 96/100punktów oraz Anna Surowiak z IV a i Krystian Kurta z kl. IVb- 92/100 punktów.

     Najwyższe wyniki na poszczególnych poziomach:

     Klasa IV:

     1m. Anna Chrobak 100/100

     2m. Jakub Walkowski 96/100

     3. Anna Surowiak i Krystan Kurta 92/100

     Klasa V:

     Angelika Zabrzeska 88/100

     Wiktoria Walkosz i Julia Salamon 84/100

     Kacper Koterba 52/100

     Klasa VI:

     Nicholas Fawcett 92/100

     Oliwier Ligas 88/100

     Magdalena Sienkiewicz 84/100

        

     Rozstrzygnięcie konkursu

     „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”

      

      

     Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-VI, zwłaszcza dla uczniów lubiących zajęcia plastyczne oraz językowe. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów językiem angielskim. Tworzenie prac konkursowych miało być dla nich dodatkową motywacją do nauki, a także miało na celu zachęcić ich do poszerzania swoich zainteresowań w dziedzinie języka angielskiego.

     Prace konkursowe stały się ozdobą szkolnego holu, a uczniowie i ich rodzicie mogli z zachwytem je podziwiać.

     Zadaniem uczniów było odpowiedzieć na pytanie konkursowe oraz zachęcić uczniów naszej szkoły do nauki języków. Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 12.05 2017 r. Komisja

     po obejrzeniu prac uczestników konkursu wyłoniła zwycięzców i wyróżniła kilka prac. I miejsce w tym konkursie w kategorii klas starszych zajęła uczennica klasy VI a Agnieszka Potaśnik, natomiast w klasach młodszych Anna Walkowska z kl. II a.

     Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe podczas szkolnego apelu.

     Zwycięzcom gratulujemy!

     Opracowała: Agnieszka Warzecha

     Szkolny konkurs na ozdobę świąteczną z motywem irlandzkim zorganizowany we współpracy z Fundacja Kultury Irlandzkiej

      

      

     I miejsce: Anna Surowiak kl. IV a

     II miejsce: Kamila Kacwin i Nikola Kubik kl. V b

     III miejsce: Paulina Waksmundzka kl. V a

      

                     

      

     Szkolny etap konkursu piosenki anglojęzycznej

     W dniu 27 października 2016 r. odbył się szkolny etap konkursu piosenki angielskiej, w którym spośród dwóch zgłoszonych kandydatek, Anny Derkacz z kl. IV b oraz Patrycji Gabryś z kl. VI a jury miało za zadanie wytypować jedną uczennicę, która będzie reprezentować naszą szkołę na Małopolskim Konkursie Piosenki Angielskiej w Miechowie w dniu 16.11.2016.

     Po zakończeniu konkursu, jury w składzie: Anna Malinowska, Agnieszka Warzecha, Krystyna Walosik i Natalia Hryc podjęło decyzję o przyznaniu I miejsca Patrycji Gabryś.

     Obie dziewczynki otrzymały gratulacje i drobne upominki na apelu szkolnym.

     Opracowała: Agnieszka Warzecha

      

     Międzyklasowy konkurs na najpiękniejszą Marzannę

     „Idziemy przez wioskę wesołym pochodem

     Niesiemy Marzannę na szumiącą wodę

     Radują się drzewa, weselą się domy

     Niesiemy Marzannę chochoła ze słomy”

     Autor: Wanda Chotomska, Marzanna

     Zasady konkursu

     1. Celem Konkursu jest wybór najoryginalniejszej Marzanny. Prace konkursowe powinny  być przygotowane w formie kukły o wysokości minimalnej1,5 metra, a maksymalnej 2 metrów (sama kukła).
     2. W konkursie może wziąć udział każda klasa od 1-6, wystawiając na konkurs tylko 1 Marzannę, Marzanna powinna być wykonana z materiałów jak najbardziej naturalnych, nieszkodliwych dla środowiska, Konkurs będzie miał również charakter wystawy na holu szkolnym, podczas której komisja Samorządu Uczniowskiego wybierze spośród wszystkich Marzann tę najpiękniejszą,
     3. Marzanny można przynosić do szkoły od 1 do 17 Marca do opiekuna Samorządu Uczniowskiego Pani Agnieszki Warzechy, Każda przyniesiona Marzanna musi posiadać nazwę, opis jej cech charakterystycznych (może być to zrobione w sposób zabawny) oraz sposobu wykonania.Praca zbiorowa winna zostać (trwale) podpisana, z podaniem klasy która ją wykonała.Uczestnictwo w Konkursie – dostarczenie pracy konkursowej – jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie pracy do prezentacji na holu szkolnym oraz w materiałach dokumentujących życie szkoły (kronika).Wszystkie prace należy odebrać po skończonym konkursie.

      

     Samorząd Uczniowski naszej szkoły organizuje akcję

     „Pisać dobrze ten potrafi, kto się uczy ortografii”

     21 lutego w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krościenku n/D. odbyła się trzecia edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego - „Pisać dobrze ten potrafi, kto się uczy ortografii”.

     Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Krościenko n/D. pan Stanisław Gawęda. Celem konkursu była dbałość o czystość i piękno języka polskiego oraz motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.  W konkursie wzięło udział 12 uczniów ze szkół podstawowych z Krośnicy, Grywałdu i Krościenka. Zostali oni wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych. Konkurs polegał na napisaniu dyktanda. Finaliści okazali się świetnie przygotowani, gdyż prace pierwszej piątki dzieliła różnica zaledwie jednego błędu ortograficznego, a o miejscach I i II zadecydował jedynie błąd interpunkcyjny.
      
     Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z pisownią takich wyrazów jak: ciemnozielone, brązowo-białe, wahadło, nie do pozazdroszczenia, chaos, harmider, nieziemski czy pośrodku.
      
     Jury w składzie: p. Barbara Bielawska (SP Krośnica), p. Emilia Hamerska (SP Grywałd oraz p. Monika Gębala (SP Krościenko n/D) po sprawdzeniu dyktand ogłosiło następujące wyniki:
      
     I miejsce: Beata Oleksy (SP Krośnica)
     II miejsce: Joanna Tkaczyk (SP Krościenko)
     III miejsce: Katarzyna Kordeczka (SP Krościenko)
     IV miejsce: Gabriela Marczak (SP Grywałd)
     V miejsce: Alicja Hryc (SP Krośnica)
     VI miejsce: Adam Kozik (SP Krościenko)
     VII miejsce: Alicja Zborowska (SP Krościenko)
     VIII miejsce: Agnieszka Kołek (SP Grywałd)
     IX miejsce: Martyna Gabryś (SP Grywałd)
     X miejsce: Karolina Mirek (SP Krościenko)
     XI miejsce: Angelika Prymula (SP Krościenko)
     XII miejsce: Aleksandra Waruś (SP Krośnica)

      
     Za udział w konkursie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci książek. Organizatorzy wszystkim serdecznie gratulują i życzą dalszych sukcesów.
      

     „Podaruj pomocną dłoń potrzebującym”

      w ramach której odbędzie się zbiórka darów z okazji dnia Św. Mikołaja na rzecz dzieci z OREW
     w Krościenku nad Dunajcem oraz dla osób starszych z Przytuliska im. Świętego Brata Alberta
     w Grywałdzie.

     W związku z tą inicjatywą, zwracam się wiec do Was ze szczególnym apelem licząc na Wasze dobre
      

     Zbiórka odbędzie się w dniach od 18 listopada do 4 grudnia.

     Dary składać można u przewodniczącego SU- Arkadiusza Głuca z klasy VI B oraz opiekuna SU- Pani Agnieszki Warzechy. 

     Dary, które można składać dla dzieci z OREW w Krościenku nad Dunajcem to m.in.: książki
     w twardej oprawie, artykuły szkolne i biurowe, puzzle (duże części), słodycze itp. 

     Dary, które można składać dla osób starszych z Przytuliska im. Świętego Brata Alberta
     w Grywałdzie to m.in.: produkty spożywcze, słodycze,

     Z góry dziękujemy za każdy dar serca
      

     Akcja zbiórki monet na rzecz Towarzystwa Nasz Dom

     „Góra Grosza”
      

     Zbiórka monet (od 1 gr do 5 zł)

     trwała do 6 grudnia 2013 roku 

     Zebrane fundusze zostaną przekazane na rzecz dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (dzieci z rodzin zastępczych, dzieci z domów dziecka). 

     Za przeprowadzenie akcji w szkole odpowiadają członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz
     z opiekunem.

     Zebraliśmy łącznie 9 078 monet różnych nominałów, co dało łączną kwotę 523 zł 21 gr. Zebrane monety ważą około 35 kg. Tym razem nie było problemu w rozstrzyganiu, która klasa wywiązała się najlepiej ze zbiórki pieniędzy. Prawdziwym zwycięzcą w tym roku jest klasa II b!
      

     Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej

     20 listopada 2013 roku

     Tradycyjnie  uczniowie klas 0 – VI recytowali wiersze o tematyce regionalnej. Pięćdziesięciu czterech recytatorów sławiło piękno naszej Małej Ojczyzny, a zwłaszcza Krościenka, w dwu kategoriach językowych: języka literackiego (39 uczestników) i gwary (15 uczestników). Najczęściej można było wysłuchać wierszy – krościeńskich poetów: Krystyny Aleksander, Stanisława Czepiela oraz Heleny Wolskiej. Nie zabrakło też m.in. strof Marii Konopnickiej opiewających uroki Pienin i Spływu Dunajcem oraz słynnego wiersza Michała Bałuckiego „Dla chleba”.

     Jury w składzie Joanna Chrobak, Grażyna Dziubek, Marian Jarosz i Krystyna Walosik przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

     w kategorii  język literacki , kl.0-III

     1 miejsce – Szerszeń Małgorzata

     2 miejsce – Mirek Emilia, Węglarz  Kamil, Siedlarczyk Marek

     3 miejsce – Plewa Aleksandra, Połtowicz Jan

     Wyróżnienia: Kozielec Wiktoria ,Kozłecka Aleksandra, Symela Kacper, Król  Agnieszka i Derkacz Anna

     w kategorii  - język literacki, kl. IV-VI

     1 miejsce - Tkaczyk Joanna

     2 miejsce - Zborowska Alicja

     3 miejsce - Gabryś Paulina, Głuc Kamila, Knapczyk Dawid i Biel Justyna

     Wyróżnienie: Sioła Karol, Czerwińska Martyna i Trybała Piotr

     W kategorii – gwara, kl. I-III

     1 miejsce- Kołek Dominik

     2 miejsce – Kołek Ewelina, Salamon Julia

     3 miejsce - Dyda Magdalena, Musiał Justyna

     Wyróżnienie: Gabryś Natalia

     W kategorii – gwara, kl. IV-VI

     1 miejsce - Musiał Julia

     2 miejsce - Ptak Sylwia

     3 miejsce - Gizicka Justyna, Kołek Artur 

     Wyróżnienie: Malgorzata Knutelska

     Uczniowie, którzy zajęli czołowe miejsca w recytacji naszą krościeńską gwarą - zakwalifikowali się do gminnego etapu - Przeglądu Recytatorów i Gawędziarzy - organizowanego przez GCK w Krościenku n/D. Wszystkim uczestnikom gratulujemy umiejętności recytatorskich oraz wrażliwości na poetyckie słowo. Szczególne słowa uznania należą się najmłodszym recytatorom, dla których pierwszy tego typu występ przed dużą publicznością, na pewno był wielkim przeżyciem. 

     Organizatorkami konkursu były Grażyna Dziubek i Krystyna Walosik, które składają podziękowania dla oddziału PKO Bank Polski w Szczawnicy za zakup upominków dla recytatorów

     Krystyna Walosik

      

     Konkurs na czystość klasy organizowany przez Samorząd Uczniowski pt.:

     ,,Nasza klasa świadczy o nas” – dbamy o czystość w naszych klasach
      

     odbywał  się w dniach 11.11.2013 – 15.11.2013.

      Pierwsze miejsce zdobyła klasa VI b, drugie Vb i trzecie IVb.

      

     KONKURS RECYTATORSKI POEZJI REGIONALNEJ

                 W naszej szkole został zorganizowany konkurs  dotyczący poezji regionalnej. W konkursie tym II miejsce zdobyła Ewelina Kołek, a wyróżnienie : Anna Derkacz i Aleksandra Kozłecka.

     Konkurs na interpretację przysłowia angielskiego technikami plastycznymi.

     listopad 2010

     Organizatorzy : Agnieszka Warzecha, Anna Malinowska

     Komisja :

     Izabela Bąk, Joanna Chrobak, Ewa Majerczak, Zofia Jerzyńska, Krystyna Walosik i Anna Malinowska

     Po obejrzeniu 27 prac uczniów klas IV-VI komisja przyznała następujące miejsca:

     I miejsce - Aleksandra Midro

     II miejsce - Wiktor Stołowski

     III miejsce - Edyta Dyda i Ewelina Majkrzak

     Wyróżnienie: Justyna Komorek i Kamil Dyda.

      

     Konkurs wiedzy "Nasza Mała Ojczyzna"

     odbył się się 21 maja 2007.W rywalizacji międzyklasowej wzięły udział dwa dwuosobowe zespoły 
     z klas szóstych. Uczniowie byli zaznajomieni z treścią ok. 60 pytań związanych z naszym regionem

     i miejscowością ( pytania o: przyrodę, współczesność, historię i legendy).

     Zwyciężyła klasa 6a: Weronika Kacwin i Szymon Walosik

     2 miejsce - klasa 6b: Jan Szjowski i Maciej Burnus

       Każdy z uczestników za prawidłową odpowiedź otrzymywał 2 cukierki, za podpowiedź(oficjalną) koledze - 1 cukierek.

       Nagrody książkowe dla wszystkich uczestników ufundowała opiekunka sklepiku szkolnego Zofia Jerzyńska.

      Organizacja konkursu i jury: Zofia Jerzyńska, Anna Malik i Krystyna Walosik

     Konkursy świąteczne

     „Konkurs kolędy, pastorałki i piosenki angielskiej o tematyce bożonarodzeniowe

     W dniu 20.01 2014 r. został rozstrzygnięty konkurs szkolny Komisja w składzie:Agnieszka Warzecha, Anna Malinowska i Krystyna Walosik po wysłuchaniu 7 uczestników (soliści i zespoły) z klas IV-VI przyznała następujące miejsca:
      

     1. I miejsce - Joanna Tkaczyk i Karolina Mikłusiak z kl. VI a
     2. II miejsce - Jan Szerszeń z kl. IV b
     3. Kamila Głuc i Magdalena Kordeczka z kl. V b

       

     Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową

     organizowany przez Samorząd Uczniowski

     Konkurs zostanie rozstrzygnięty  18.12.2013 r.

     Ocenie podlegało :

     • Estetyka wykonania pracy
     • Oryginalny pomysł
     • Stopień samodzielności wykonania pracy
     • Ogólny wygląd i atrakcyjność kartki
     • Zgodność treści z tematem przewodnim jakim jest Boże Narodzenie

     Kategoria klas 1-3:

     I miejsce: Hryc Karolina kl. 1 b

     II miejsce: Ciesielska Beata kl. 3 b

     III miejsce ex aequo: Mirek Emilia kl. 1 a

     Surowiak Ania kl. 1 a

     Kategoria klas 4-6:

     I miejsce: Ptak Sylwia kl. VI b

     II miejsce ex aequo: Śniegoń Julia kl. VI a

     Zborowska Julia kl. VI b

     III miejsce: Gizicka Justyna kl. VI b

     Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!
      

     Konkurs na najpiękniej udekorowaną klasę z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
      

     Konkurs został rozstrzygnięty 18.12.2013 r.

     Ocenie podległo :

     • Dekoracje choinki
     • Jakość i wykonanie gazetek klasowych z okazji Świąt bożego Narodzenia
     • Stroik na biurku
     • Ozdoby w klasie
     • Ogólny wygląd klasy i nastrój świąteczny.

     Pierwsze miejsce w konkursie uzyskała klasa IV b.
      

          Konkurs „Świąteczny Stroik Bożonarodzeniowy”

     Celem konkursu było kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni uczestników, doskonalenie w posługiwaniu się znanymi technikami plastycznymi oraz doskonalenie umiejętności manualnych

     Termin składania stroików był do 16 XII 2010r.

      Organizator:  mgr inż. Małgorzata Gonciarz

     Komisja w składzie:

     1. Przewodniczący : Dyrektor Szkoły  mgr  Małgorzata Koterba
     2. Członkowie : mgr  Krystyna Walosik,  mgr Małgorzata Postawka mgr Zofia Jerzyńska                          

     Po obejrzeniu 8 stroików , wnikliwej analizie prac i docenienia trudu włożonego w  ich wykonanie  komisja przyznała następujące miejsca:

     I miejsce:    Karolina Noworolnik        - kl.V

     II miejsce:   Weronika Kozielec             - kl. IVa

                              Magdalena Windak          -  kl. VI b

     III miejsce: uzyskali jednogłośnie pozostali uczniowie:

                             Małgorzata Grucela, Maria Gabryś, Kinga Zaziabło,  Jarosław Zaziąbło , Przemysław Pichniarczyk

      

     Wyniki konkursu wiosenno - świątecznego:

     21 marca 2007    Pisanki i wiosenna piosenka:

     I  miejsce - klasa Va

     II miejsce - klasa VIa

     III miejsce - klasa Vb

     IV miejsce - klasa IVb

     V miejsce - klasa VIb

     VI miejsce - klasa IVa

     Klasy starsze malowały pisanki w trzech rozmiarach: mini, midi i maxi.

     Wszyscy uczniowie śpiewali piosenki.

     Wyniki konkursu piosenki w młodszych klasach:

     I  miejsce - klasa IIIa i IIb

     II miejsce - klasa IIIb i Ia

     III miejsce - klasa IIa i Ib

     Organizatorkami konkursów były p. Izabela Bąk i Ewa Majerczak

     Marzanna kl.1-3
     1 miejsce-  Michał Kostrz 2a , Marek Ciesielski 2b                                           
     2 miejsce –  Ewelina Waligóra 3a   
     3 miejsce – Karolina Orkisz 1b, Edyta Jaworska 1a                            
     Marzanna kl. 4-6
     1 miejsce-   kl. 5a                                         
     2 miejsce – kl. 6b
     Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski z opiekunką p. Zofia Jerzyńską

     Konkursy pozaszkolne

          GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY-„PISAĆ DOBRZE TEN POTRAFI, KTO SIĘ UCZY ORTOGRAFII”

      
                21 lutego 2014 r. o godzinie 900 w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krościenku n. D. odbyła się trzecia edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego- „Pisać dobrze ten potrafi, kto się uczy ortografii”. Patronat nad konkursem objął wójt Gminy Krościenko n. D.- pan Stanisław Gawęda. Celem konkursu była dbałość o czystość i piękno języka polskiego oraz motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności  w zakresie ortografii.  W konkursie wzięło udział 12 uczniów ze szkół podstawowych z Krośnicy, Grywałdu i Krościenka. Zostali oni wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych.  Konkurs polegał na napisaniu dyktanda. Finaliści okazali się świetnie przygotowani, gdyż prace pierwszej piątki dzieliła różnica zaledwie jednego błędu ortograficznego, a o miejscach I i II zadecydował jedynie błąd interpunkcyjny.

     Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z pisownią takich wyrazów jak: ciemnozielone, brązowo- białe, wahadło, nie do pozazdroszczenia, chaos, harmider, nieziemski czy pośrodku.

     Jury w składzie: p. Barbara Bielawska (SP Krośnica), p. Emilia Hamerska (SP Grywałd oraz 
     p. Monika Gębala (SP Krościenko n. D) po sprawdzeniu dyktand ogłosiło następujące wyniki:

     I miejsce: Beata Oleksy (SP Krośnica)

     II miejsce: Joanna Tkaczyk (SP Krościenko)

     III miejsce: Katarzyna Kordeczka (SP Krościenko)


     Za udział w konkursie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci książek.

     Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

     Gminne eliminacje do XXXVIII Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia-Florka

     10 grudnia 2013 roku

     Sześcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w gminnych eliminacjach do XXXVIII Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia-Florka .

     W kategorii klas 0-3 szkół podstawowych - recytacja

     I miejsce zdobył uczeń  naszej szkoły Dominik Kołek 2a

     II miejsce zajęła Ewelina Kołek  1b

     III miejsce zajęła Julka Salamon   2a

     Gratulacje, trzy pierwsze miejsca zajęli recytatorzy są z naszej szkoły  !!!

     W kategorii klas 4-6

     I miejsce pierwsze także uczennica  naszej szkoły Julia Musiał 5a (recytacja).

     II miejsce - Sylwia Ptak z 6b  z naszej szkoły

     Uczniowie , którzy zajęli pierwsze miejsca pojadą do Białego Dunajca w styczniu i wezmą udział w finale konkursu.

     Komisja konkursowa stwierdziła, że poziom przeglądu utrzymany był na dotychczasowym poziomie, ale z mniejsza liczbą uczestników niż w roku ubiegłym. Eliminacje odbyły się w galerii Gminnego Centrum Kultury w Krościenku n./D.

     Jury w składzie: Joanna Piszczek, Teresa Topolska, Jan Kubik oraz Marian Jarosz

     Krystyna Walosik

       

               Konkurs "Krakowska Matematyka"

       Dnia   18 listopada 2010 r. godz. 8:00- 9:00 (czwartek) uczniowie klas IV- VI brali udział   w piątej edycji konkursu Krakowska Matematyka 2010/2011 pt.„Kraków wśród przyjaciół – miasta partnerskie”,  organizowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.  

     Do etapu międzyszkolnego  który odbędzie się 11marca 2011 r. 13:00 (piątek zakwalifikowało się    dwóch uczniów naszej szkoły:

     Artur Hamerski - uczeń klasy VIa

     Szymon Berezicki - uczeń klasy IVa.

     Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym etapie konkursu.

     Uczestnikom w poszerzeniu wiedzy pomagały panie: Elżbieta Kubik i Małgorzata Gonciarz.

      

     Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy

     Dnia 17 stycznia 2008 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu odbyły się rejonowe eliminacje Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego. Naszą szkołę reprezentowała Anna Wróbel - uczennica klasy VIa, która wygrała eliminacje szkolne. W Nowym Targu też była najlepsza uzyskując 39 punktów na 40 możliwych. Życzymy jej także sukcesu w etapie wojewódzkim!

     Uczennicy w poszerzaniu swojej wiedzy pomagały Panie: Zofia Jerzyńska i Elżbieta Kubik

      

     Konkurs Humanistyczny

     W dniu 15 stycznia 2008 roku w Szkole Podstawowej w Waksmundzie odbyły się rejonowe eliminacje Konkursu Humanistycznego. Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów: Katarzyna Voncina z kl. Vb, Maciej Dudek z kl. VIa oraz Natalia Lyska i Paulina Salamon z kl. VIb.

     Uczniów do konkursu przygotowywały Panie: Anna Węglarz i Ewa Majerczak.

      

     II Konkurs wiedzy Ekonomicznej

     W dniu 23 maja 2007 roku dwoje naszych uczniów wzięło udział w II Konkursie Wiedzy Ekonomicznej organizowanym przez Szkołę Podstawową w Grywałdzie. Ania Wróbel z klasy Va i Walenty Kuśnierczak z klasy VIb po wygranych eliminacjach szkolnych reprezentowali naszą szkołę w Grywałdzie. Tam również zaprezentowali się znakomicie zajmując równorzędnie II miejsce.

     Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora - Bank PKO w Szczawnicy.

     Organizacją i przygotowaniem uczniów do konkursu zajmowała się Pani Elżbieta Kubik

      

     XII Konkurs wiedzy o Pieninach

     W dniu 26.04.2007 dwoje naszych uczniów wzięlo udział w corocznym Konkursie Wiedzy o Pieninach, organizowanym przez Szkołę Podstawową W Sromowcach Niżnych. W tym roku możemy się pochwalić szczególnym sukcesem. Ania Wróbel z kl. Va i Jan Szajowski z kl. VIb zajęli I miejsce drużynowo a także indywidualnie. Nagrodami były pięknie wydane albumy o Pieninach.

     Organizacją i przygotowaniem uczniów do konkursu zajmowała się Pani Zofia Jerzyńska

     Turniej szachowy w parafii Krościenko
     2014.02.02 

     Każdy z uczestników turnieju rozegrał po 13 partii z różnymi przeciwnikami. Poziom był wyrównany, rywalizacja zacięta do ostatniej rundy a zawodnicy zdobywali zbliżoną ilość punktów.
      Już w sobotę 1 lutego krościeńska młodzież mogła wziąć udział w turnieju szachowym zorganizowanym przez parafię p.w. Wszystkich Świętych w Krościenku n/D. Nad przebiegiem zawodów zorganizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum czuwali bardziej doświadczeni adepci „gry królewskiej” ze szkoły średniej. Ksiądz proboszcz Henryk Homoncik zorganizował na plebanii poczęstunek dla wszystkich. Turniej rozpoczął się od wspólnej modlitwy.

     W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce z wynikiem 11 punktów zdobyli ex aequo : Natalia Bąk ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie i Michał Soliwoda ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krościenku. Drugie miejsce z wynikiem 10 punktów zdobyli ex aequo : Mateusz Potaśnik z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku i Kacper Trzęsała ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krościenku. Trzecie miejsce z 9 punktami zdobył Piotr Bąk z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku.

     W kategorii szkól podstawowych klasy 4-6:
     1 miejsce- ex aequo Michał Soliwoda i Natalia Bąk
     2 miejsce- Kacper Trzęsała
     3 miejsce- Julia Musiał
     Kolejne miejsca z niewielkimi stratami punktowymi: Karol Wolski, Remigiusz Topolski, Michał Kozielec

     W kategorii szkól podstawowych klasy 1-3:
     1 miejsce- ex aequo Piotr Wolski i Filip Czerwiec
     2 miejsce- Adam Batkiewicz
     3 miejsce- Damian Konieczny

     Rozgrywki odbyły się w życzliwej i sportowej atmosferze, bez niepotrzebnych frustracji czy zaciekłej rywalizacji między uczniami. Nie liczyła się lokata nade wszystko, ale przyjemność gry , ponieważ wszyscy zawodnicy, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, otrzymali nagrody.

      

      IGRZYSKA POWIATU NOWOTARSKIEGO W SZACHACH

      

     W dniu 13 grudnia 2013 roku w Nowym Targu odbyły się Igrzyska Powiatu Nowotarskiego w szachach. Wzięło w nich udział 53 zawodników z całego powiatu. Naszą szkołę reprezentowało 7 uczniów: Justyna Musiał, Julia Musiał, Remigiusz Topolski, Kacper Trzęsała, Filip Czerwiec, Michał Soliwoda. Przygotowani przez Pana Zdzisława Soliwodę zajęli I miejsce w klasyfikacji drużynowej.

     Zobacz:

     http://ttp://www.pieninyinfo.pl/sport/igrzyska-powiatu-n

     Mistrzostwa Szachowe Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
     Czwartek, 20 września 2012 r.
     Autor: Zdzisław Soliwoda

     18 września 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krościenku rozegrano kolejną już edycję Szachowych Mistrzostw. Organizatorem zawodów był Józef Dyda, koordynator Sportu Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu. Jak co roku w turnieju wzięli udział młodzi szachiści z terenu podlegającego Ośrodkowi Sportowemu Szczawnica.

     W kategorii szkół podstawowych zwyciężyli ex equo Marek Kwak ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krościenku i Bartosz Ciesielka ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy. Obaj zdobyli po 8 punktów na 9 możliwych! Organizatorzy zdecydowali przyznać im dwa złote medale.
     Kolejne lokaty zajęli: Ernest Szczepaniak ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy i Michał Soliwoda ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krościenku.

     W kategorii drużynowej szkół podstawowych II miejsce zdobyli nasi uczniowie w składzie: Marek Kwak, Kacper Trzęsała, Michał Soliwoda.
     Medal dla najlepszej dziewczyny otrzymała Justyna Węglarz- Gimnazjum im. Ks. Prof. Tischnera w Szczawnicy przed Moniką Radecką- Zespół Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych.

     Wszyscy młodzi szachiści otrzymali dyplomy a zwycięzcy otrzymali medale. Puchary i medale wręczali: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krościenku Małgorzata Koterba i szczawnicki szachista, coroczny sponsor turnieju Edward Kordas.

      

     Turniej szachowy w Krościenku

     W poniedziałek 2 maja 2011 r. odbył się turniej szachowy organizowany przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Krościenku n.D. Rozgrywki odbywały się w ramach festynu dochodowego na rzecz krościeńskiej podstawówki.
     Młodzi szachiści zasiedli przy szachownicach, aby sprawdzić swoje umiejetności, zmierzyć się z innymi i wygrać wyznaczone przez los mecze.
     .Każdy starał się zaskoczyć przeciwnika swoją taktyką, która nie zawsze była skuteczna. Jednak swoje dziesięć partii każdy zaczynałi kończył uściśnięciem dłoni przeciwnika.

      

     Wyniki indywidualne turnieju:

     I miejsce - Zygmunt Soliwoda - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku n.D.

     II miejsce - Damien Zygar - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku n.D.
     III miejsce - Bartosz Ciesielka- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
     w Szczawnicy.

     Wyniki drużynowe:

     I miejsce - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku n.D.
     II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy
     III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Krościenku

     Zawody zakończyły się po czterech godzinach wytrwałej walki. Wszyscy z dyplomami i nagrodami wrócili do swoich domów.

      

     17 maja 2008

     Turniej Szachowy w Gorlicach podczas III Ekumenicznej Olimpiady Sportowej "Jedność w Sporcie"
     Zygmunt Soliwoda z naszej szkoły zdobył I miejsce.

     26 maja 2007 roku - Międzynarodowy turniej szachowy z okazji Dni Gorlic.

     Zygmunt Soliwoda z klasy IV b był jedynym zawodnikiem z powiatu nowotarskiego. Zdobył normę na czwartą kategorię szachową (przeskoczył piątą) bo występował z zawodnikami którzy mieli już kategorie szachowe. Jego koledzy szachiści w znacznej liczbie reprezentowali kluby sportowe (wypisane na podanej stronie internetowej) a Zygmunt reprezentował po prostu Szkołę Podstawową im. Mickiewicza w Krościenku.
      

     Gratulacje!

     http://www.pieninyinfo.pl/sport/igrzyska-powiatu-nowotarskiego-szachisci-z-kroscienka-gora-1245

     Festiwal piosenki patriotycznej i żołnierskiej

     W dniu 12 listopada 2007 w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczawnicy odbył się jubileuszowy X Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej.
     W festiwalu, wśród wielu młodych artystów, po raz pierwszy wzięła udział także skromna reprezentacja naszej szkoły.
     Nasi wszyscy biorący udział w konkursie uczniowie zajęli miejsca na podium.
     W kategorii duetów z klas 1-3 uczniowie:  Ewelina Orkisz, Maria Salamon i Szymon Berezicki  z klasy Ia zajęli drugie miejsce.

     w kategorii duetów z klas 4-6 Katarzyna Wolska i Damien Zygar zdobyli 3 miejsce

     a w kategorii solistów klas 4-6 drugą lokatę zajęła Justyna Zachwieja.

     Organizatorzy zadbali o wspaniałą atmosferę i cenne nagrody książkowe.
     Nagrody wręczała pani Anna Paluch, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej.

     Naszych uczniów przygotowali: klasy 1-3 pani Danuta Hurkała a uczniów klas starszych pan Zdzisław Soliwoda. Nauczyciele także otrzymali specjalne dyplomy z gartulacjami.
     Z radością przyjęliśmy zaproszenie dla naszej szkoły do udziału w następnych konkursach .

      

     Tekst: mgr Zdzisław Soliwoda

      

      

     Konkursy organizowane przez instytucje

      Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego OLIMPUS

                  W dniu 06.11 2013 r. został przeprowadzony szkolny etap konkursu. Wśród ośmiu uczestników naszej szkoły z klas IV-VI biorących udział w konkursie nikomu się udało się zdobyć tytułu laureata. Jednak wśród nich wszystkich postanowiono na etapie szkolnym wyróżnić  Julię Zborowską, która zajęła 23 miejsce w Polsce i 1 miejsce w naszej szkole.

     „Gminne eliminacje do XXXVIII Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia-Florka”  

                        We wtorkowych eliminacjach 11.12. 2013 r. w gminie Krościenko n/D wzięło udział 17 uczestników
     w trzech kategoriach wiekowych. Do etapu wojewódzkiego spośród nich komisja konkursowa wytypowała 6 osób .
     Z naszej szkoły w kategorii klas 0-3 szkół podstawowych miejsce pierwsze zdobył Dominik Kołek (recytacja), klas 4-6 miejsce pierwsze Julia Musiał (recytacja).  

      

     Konkurs pt."SKLEPIK WZOROWY, SMACZNY I ZDROWY"

     organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

                W naszej szkole działa sklepik szkolny, w którym sprzedawana jest zdrowa żywność oraz różnego rodzaju owoce. Dlatego bardzo chętnie przystąpiliśmy do udziału w konkursie organizowanym przez Kuratorium Oświaty. Szkoły miały za zadanie  przesłać  jedną wykonaną przez uczniów prezentację multimedialną, dotyczacą produktów będacych w sprzedaży oraz akcji prowadzonych przez szkołę w celu promowania zdrowej żywności.  Prezentację multimedialną wykonała uczennica klasy Va   Julia Musiał. Uczennica zdobyła pierwsze miejsce. Gratulujemy.

      

       Małopolski Konkurs Biblijny

     17 X 2013r. odbył się etap szkolny Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy, w tym roku, mieli okazję wykazać się znajomością „Listu do Rzymian”. Karol Sioła, uczeń klasy Vb, zdecydował się wziąć udział w konkursowych zmaganiach. Gratuluję! Życzę, aby zdobyta wiedza, była wykorzystana w Twoim chrześcijańskim życiu.

     Do kolejnego Konkursu Biblijnego zapraszam za rok.

     Katechetka Marta Wolska

      

     Konkurs "Po polsku o historii"

     W październiku 20 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Małopolskim Dyktandzie Niepodległościowym "Po polsku o historii". Po sprawdzeniu prac, aż 13 wysłano na eliminacje do etapu wojewódzkiego. Niestety żadnemu z naszych uczniów nie udało się do niego zakwalifikować. Mamy nadzieję, że uda się im w przyszłym roku. Powodzenia!

      

      Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego 

            W dniu 25.10. 2013 r. został przeprowadzony szkolny etap konkursu. Wśród 30 uczestników naszej szkoły z klas IV-VI biorących udział w konkursie nikomu się udało się zdobyć tytułu laureata. Jednak wśród wszystkich uczestników postanowiono na etapie szkolnym wyróżnić i przyznać następujące miejsca:

     I miejsce Dawid Knapczyk z kl. V b

     1. Karolina Ciesielka z kl. IV b

                     III miejsce Sylwia Ptak z kl. VI b
      

        "DOM I OGRÓD MOICH MARZEŃ"

                     W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie naszej szkoły wzieli udział w konkusie              "DOM I OGRÓD MOICH MARZEŃ" zorganizopwanym przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich  O. Kraków w ramach Dnia Edukacji Architektonicznej.

     Oto uczniowie nagrodzeni:

     1. Mateusz Ćwiertniewicz - nagroda ufundowana przez Wójta Gminy Krościenko.

     2. Marcelina Staszewska - nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

     3. Kacper Gabryś - nagroda ufundowana przez panią architekt Annę Serafin.

     4. Anna Plewa - wyróżnienie.     Wyprostuj się

      

     Akcja – „Wyprostuj się”

     Organizatorki:  Joanna Chrobak, Małgorzata Gonciarz, Agnieszka Warzecha

                 W miesiącu wrześniu zaczęłyśmy, wdrażać swój plan działań w ramach akcji – „Wyprostuj się.”  Pierwszym przedsięwzięciem było ogłoszenie konkursu dla klas IV – VI, na najlepsze hasło promujące prawidłową postawę ciała. Oceniana była oryginalność pomysłu oraz estetyka wykonanej pracy. Jury w składzie: Pani Monika Gębala, Pani Elżbieta Kozłecka, Pani Krystyna Walosik, przyznało I miejsce oraz trzy wyróżnienia. Miano najlepszego zyskało hasło Kingi Chmiel i Karoliny Salamon z klasy VB. Trzy wyróżnienia przypadły w udziale uczniom z klasy VIB: Justynie Gizickiej, Jakubowi Koterbie oraz Sylwii Ptak. Nagrodą dla zwycięzców były punkty „na plus,” wpisane do dziennika klasowego oraz drobne upominki. Z wszystkich nagrodzonych prac utworzono wystawkę na holu szkolnym.

                 W grudniu zostały zważone plecaki uczniów w klasach III. Wychowawcy klas uzyskali informację o tym, który uczeń ma najlżejszy i najcięższy plecak w klasie. Stało się to podstawą do rozmowy nauczyciela z klasą o odpowiednim pakowaniu tornistrów. Ciężar plecaków zamykał się w zakresie od 0,5 do 5,9 kilograma. Właściciele tych najlżejszych zostali nagrodzeni pochwałą wychowawcy i materiałami plastycznymi oraz „słodkościami”. Byli to:

     Klasa IIIA –  Oliwier Ligas (0,5 kg)

     Klasa IIIB – Ciężkowski Mirosław (2,5kg) i Julia Zachwieja (2,5kg)

     Młodsi uczniowie również mogli wykazać się pomysłowością w ramach prowadzonej akcji, bowiem w miesiącu styczniu klasy pierwsze stworzyły prace plastyczne, przedstawiające prawidłowe wyposażenie plecaka.  Jury w składzie: Pani Małgorzata Koterba, Pani Zofia Jerzyńska, Pani Krystyna Walosik i Pani Monika Gębala wyróżniły siedem prac. Przyznano trzy miejsca i trzy wyróżnienia:

     I miejsce – Agnieszka Hamerska – kl. IA

     II miejsce – Zuzanna Biel – kl. IA

                    Anna Chrobak – kl. IB

     III miejsce – Patryk Dula – kl. IB

     Wyróżnienia: Julia Dziubek (kl. IB), Aleksandra Kozłecka (kl. IB), Łukasz Marciński (kl. IB)

     Nagrody za konkurs zostaną rozdane po feriach.

     Następne działanie podjęte w styczniu w ramach akcji „Wyprostuj się,” zostało zaplanowane dla grup przedszkolnych. Nosiło ono nazwę „kwadrans prostych pleców.”  W tym czasie dzieci lepiły z plasteliny ludzika mającego wyprostowaną postawę. Same też miały utrzymać taka postawę podczas pracy. Działaniu towarzyszyła pogadanka wychowawców, nawiązująca do tematu akcji.

     Założonego planu działań na I półrocze nie udało się wykonać w stu procentach.        Ze względów organizacyjnych, niektóre działania zostały przesunięte na inny termin. Organizatorki dziękują wychowawcom klas za pomoc w realizacji akcji.


     Biblioteczne

     Zaczarowany świat baśni Andersena- 12 marca 2014


     12 marca w bibliotece szkolnej odbył się II etap (ustny)konkursu czytelniczego dla klas trzecich p.t. Zaczarowany świat baśni Andersena . Każda z trzech drużyn składała się       z ucznia z klasy 3a i z klasy 3b. 
     1 miejsce: Wiktor Kalata i Jan Połtowicz - 29 pkt.
     2 miejsce: Sara Dyda i Kamil Węglarz - 28 pkt.
     3 miejsce: Małgorzata Szerszeń i Emilia Gabryś - 27 pkt.
     Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki i wyrównany. 
     Organizatorka: K. Walosik- biblioteka szkolna

      

     Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej - 20 listopada 2013

     Tradycyjnie  uczniowie klas 0 – VI recytowali wiersze o tematyce regionalnej. Pięćdziesięciu czterech recytatorów sławiło piękno naszej Małej Ojczyzny, a zwłaszcza Krościenka, w dwu kategoriach językowych: języka literackiego (39 uczestników) i gwary (15 uczestników). Najczęściej można było wysłuchać wierszy – krościeńskich poetów: Krystyny Aleksander, Stanisława Czepiela oraz Heleny Wolskiej. Nie zabrakło też m.in. strof Marii Konopnickiej opiewających uroki Pienin i Spływu Dunajcem oraz słynnego wiersza Michała Bałuckiego „Dla chleba”. Dzień wcześniej pani Krystyna  Aleksander była gościem dzieci ze świetlicy szkolnej. Spotkanie z poetką zorganizowała Joanna Chrobak.
      
     „Kto urodził się w Pieninach 
     Nigdy o nich nie zapomni, 
     Wnet tęsknotą Go przygoni,
     Bo niezwykła to kraina.”
     (Krystyna Aleksander „Najpiękniejszy skrawek  świata”)
      
     Jury w składzie Joanna Chrobak, Grażyna Dziubek, Marian Jarosz i Krystyna Walosik przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:
      
     w kategorii  język literacki , kl.0-III
     1 miejsce – Szerszeń Małgorzata
     2 miejsce – Mirek Emilia, Węglarz  Kamil, Siedlarczyk Marek
     3 miejsce – Plewa Aleksandra, Połtowicz Jan
      
     Wyróżnienia: Kozielec Wiktoria ,Kozłecka Aleksandra, Symela Kacper, Król  Agnieszka i Derkacz Anna
      
     w kategorii  - język literacki, kl. IV-VI
     1 miejsce - Tkaczyk Joanna
     2 miejsce - Zborowska Alicja
     3 miejsce - Gabryś Paulina, Głuc Kamila, Knapczyk Dawid i Biel Justyna
     Wyróżnienie: Sioła Karol, Czerwińska Martyna i Trybała Piotr
      
     W kategorii – gwara, kl. I-III
     1 miejsce- Kołek Dominik
     2 miejsce – Kołek Ewelina, Salamon Julia
     3 miejsce - Dyda Magdalena, Musiał Justyna
     Wyróżnienie: Gabryś Natalia
      
     W kategorii – gwara, kl. IV-VI
     1 miejsce - Musiał Julia
     2 miejsce - Ptak Sylwia
     3 miejsce - Gizicka Justyna, Kołek Artur 
     Wyróżnienie: Malgorzata Knutelska
      
     Uczniowie, którzy zajęli czołowe miejsca w recytacji naszą krościeńską gwarą - zakwalifikowali się do gminnego etapu - Przeglądu Recytatorów i Gawędziarzy - organizowanego przez GCK w Krościenku n/D. Wszystkim uczestnikom gratulujemy umiejętności recytatorskich oraz wrażliwości na poetyckie słowo. Szczególne słowa uznania należą się najmłodszym recytatorom, dla których pierwszy tego typu występ przed dużą publicznością, na pewno był wielkim przeżyciem. 
      
     Organizatorkami konkursu były Grażyna Dziubek i Krystyna Walosik, które składają podziękowania dla oddziału PKO Bank Polski w Szczawnicy za zakup upominków dla recytatorów. 
      

     „Lubię Tuwima”  - 14 listopada 2013

     Konkurs plastyczno- literacki

     25 uczestników z klas 4 -6

     Wyróżnienia: Karolina Mikłusiak 6a i Agnieszka Prymula z 5b.

      

     „Konkurs Recytatorski Poezji dla Dzieci” - 8 maja 2013

     plakat

     Utwór  – dowolny wiersz dla dzieci - Juliana Tuwima

                  Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów z klas 0-2, którzy lubią poezję i recytację; są odważni , śmiali i z poczuciem humoru. Mile widziany odświętny lub oryginalny strój.

     Ten rok - 2013 ogłoszono Rokiem Tuwimowskim ze względu na 60-tą  rocznicę śmierci poety.                                                                                                          

     Julian Tuwim (  ur. 13 września 1894 w Łodzi, zmarł 27 grudnia 1953w Zakopanem) to jeden z najchętniej czytanych polskich poetów XX  wieku, który pisał zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Był poetą żydowskiego pochodzenia, autorem wodoweli, skeczy, librett operetkowych i tekstów piosenek. Został również współzałożycielem kabaretu literackiego „Pod Picadorem” i grupy poetyckiej „Skamander”. My znamy go z pięknych wierszy dla dzieci.

     Wyniki

     48   uczestników z klas 0 -2

     1 miejsce: Patrycja Gabryś 2a, Julia Musiał 2a i Jan Połtowicz 2b

     2 miejsce: Mateusz Krężel 1b, Anna Ciesielka „0”, Aleksandra Kozłecka „0”,

                       Tomasz Walkowski 1b, Emilia Mirek 1a, Agata Demu 1a, Julia Salamon 1a

     3 miejsce: Emilia Gabryś 2b, Paulina Waksmundzka 1a,Aleksandra waligóra 2b

     Jury: Małgorzata Koterba, Anna Malinowska, Joanna Chrobak

     Organizator: Krystyna Walosik- biblioteka szkolna

     Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową , okolicznościową zakładkę. Nagrody książkowe i dyplomy zapewnił organizator.

      

     Zagadki z wierszy J. Tuwima - 20 kwietnia do 18 maja 2013

     ( 2013 – rok Juliana Tuwima)

     Konkurs czytelniczy , w których dzieci musiały wykazać się wiedzą i znajomością poezji dziecięcej Juliana Tuwima .Do konkursu przystąpiło 41 uczniów z klas. Prawidłowych odpowiedzi na pytanie udzieliło 38 uczestników.

      Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe, okolicznościowe zakładki do książek.

     Organizator: Krystyna Walosik- biblioteka szkolna

      

      „Nasza mała Ojczyzna” – 14 kwietnia 2013

     W Pierwszym etapie uczestniczyli wszyscy uczniowie klas piątych i szóstych (61 uczniów)

     Wyniki II etapu , w którym wzięły udział 4 drużyny mieszane z uczniów klas y 4a, 4b, 5a,5b

     1 miejsce-   Sylwia Ptak 5b i Marta Kołodziej 5b

     2 miejsce - Sioła Rafał 4b i Katarzyna Kordeczka 5b

     3 miejsce- Musiał Julia 4a i Justyna Biel 5a  

     4 miejsce - Bartosz Kozłecki 4a i Joanna Tkaczyk 5a

     Organizatorki : Zofia Jerzyńska , Ewa Majerczak i Krystyna Walosik

      

     „Jestem autorem baśni” - marzec 2013

     Konkurs literacki

     19 uczestników z klas piątych

     Prace wyróżnione: Musiał Julia 4a , Aleksandra Ciesielka 4b,Kamila Głuc 4b,Michał Soliwoda 4a, Bartosz Kozlecki 4a i Mateusz Komorek 4b

     Organizatorki: M. Gębala,K. Walosik, A. Węglarz

      

     „Moje lektury” - styczeń 2013

     Konkurs literacko –plastyczny dla klas czwartych

     19 uczestników

     1 miejsce: Angelika Prymula 4b i Julia Musiał 4a

     2 miejsce: Aleksandra Ciesielka 4b i Małgorzata Knutelska 4a

     3 miejsce: Paulina Gabryś 4a i Anna Śledź 4a

      

     „Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej” - 21 listopada 2012

     51uczestników z klas 0 - 6

     Jury w składzie; M. Koterba, W. Walkowska, M. Jarosz, G. Dziubek przyznało następujące miejsca:

     Grupa młodsza – gwara

     1miejsce: Dominik Kołek 1b

     2 miejsce: Artur Kołek 3a i Justyna Musiał 2a

     3 miejsce: Ewelina Kołek „0” i Magdalena Dyda 2b

     Grupa młodsza – język literacki:

     1miejsce: Alicja Zborowska 3b

     2 miejsce: Małgorzata Szerszeń 2b

     3 miejsce: Agata Demut 1a i Marek Siedlarczyk 1a

     Grupa starsza – gwara

     1miejsce: Julia Musiał 4a

     2 miejsce: Dawid Knapczyk 4b

     3 miejsce: Justyna Guzicka 5b i Mateusz Zborowski 6b

     Grupa starsza -  język literacki

     1miejsce: Joanna Tkaczyk 5a

     2 miejsce: Julia Zborowska 5a

     3 miejsce: Justyna Biel 5a

     Organizatorki: Grażyna Dziubek i Krystyna Walosik

      

     „Jesień w Pieninach” – październik 2012

     Konkurs plastyczny dla klas drugich

     40 drugoklasistów ,różnymi technikami malarskimi przedstawialo Krościenko i okolice jesienią.

     Wyróżniono dziewięć prac.

     Organizator: Krystyna Walosik- biblioteka szkolna

     Ogłaszamy

      „Konkurs Recytatorski Poezji dla Dzieci” -18 kwietnia 2012

      Miejsce- biblioteka szkolna

     Jury konkursu: Monika Gębala, Małgorzata Koterba, Krystyna Walosik

     Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów

     z klas 0 - 2, którzy lubią poezję, recytację wierszy ; są odważni , śmiali i z poczuciem humoru.

     W bibliotece szkolnej można wypożyczyć tomiki

     z wierszami  niżej wymienionych poetów. Chcemy, aby  każdy uczestnik recytował inny utwór.        

     Wybrane wiersze nie muszą być długie, można recytować fragmenty utworu.

     Poeci, którzy zostali wybrani do konkursu: Janina Porazińska, Wanda Grodzieńska, Stanisław Grabowski, Tadeusz Kubiak,

     Kazimiera Iłłakowiczówna, Jan Huszcza

      

      „Konkursu wiedzy o Adamie Mickiewiczu” - 5 grudnia 2011

      

     Etap drugi- ustny, 41 uczestników

     Wyniki:

     I miejsce: Justyna Biel 4a i Jakub Kordeczka 5a  - 43, 5 p.

     II miejsce: Sylwia Ptak 4b i Wiktor Stołowski 5a  - 46 p.

     III miejsce: Bartłomiej Bąk 5b i Maciej Berezicki 5a - 47, 5 p.

     Jury: Monika Gębala, Anna Węglarz, Krystyna Walosik

      

     „Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej”- 17 listopada 2011

     51 uczestników z klas 0-6.

     Dyplomy i nagrody książkowe dla zwycięzców zostały sfinansowane ze środków przeznaczonych na realizację programu profilaktycznego oraz ze środków wygospodarowanych przez bibliotekę szkolną. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową , okolicznościową zakładkę.

     Jury w składzie; M. Koterba, M. Jarosz, G. Dziubek przyznało następujące miejsca:

     Grupa młodsza – gwara

     1miejsce: Dominik Kołek „0” i Justyna Musiał 1a

     2 miejsce: Julia Musiał 3a

     3 miejsce: Artur Kołek 1b

     Grupa młodsza – język literacki:

     1miejsce: Adam Kozik 3a

     2 miejsce: Alicja Zborowska 2b

     3 miejsce: Magdalena Sienkiewicz 1b, Jan Połtowicz 1b, Małgorzata Knutelska 3a

     Grupa starsza – gwara

     1miejsce: Michał Dyda 4a

     2 miejsce: Sylwia Ptak 4b

     3 miejsce: Justyna Guzicka 3b

     Grupa starsza -  język literacki

     1miejsce: Joanna Tkaczyk 4a

     2 miejsce: Julia Zborowska 4a

     3 miejsce: Remigiusz Topolski 4b

     Organizatorki: Grażyna Dziubek i Krystyna Walosik

     „Konkurs Recytatorski Poezji dla Dzieci” - 15 kwietnia 2011

     49 uczestników z klas „0”-2

     Dzieci recytowały w tym roku wiersze następujących poetów:

     Stanisław Jachowicz, Ewa Szelburg-Zarembina, Joanna Kulmowa, Maria Kownacka, Maria Konopnicka i  Czesław Janczarski

     Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową , okolicznościową zakładkę. Nagrody książkowe i dyplomy zapewnił organizator.

     Wyniki:

     1 miejsce: Patrycja Gabryś „0”, Alicja Zborowska 1b, Julia MusiaL 2a, Adam Kozik 2a

     2 miejsce: Paweł Drążek „0”, Justyna Musiał „0”, Małgorzata Szerszeń „0”,Magdalena Dyda „0”, Artur Kołek 1a, Karolina Osowska 2b

     Jury: Małgorzata Koterba, Krystyna Walosik, Marta Wolska

     Organizator: Krystyna Walosik- biblioteka szkolna

     Plastyczne

     Miedzynarodowy konkurs poetycko - plastyczny POEM EXPRESS.

     Konkurs " Mój Kraków"

     „Mój Kraków” – Malarstwo jest milczącą poezją – poezja jest mówiącym malarstwem”. Do konkursu zgłoszono prace – (lustracje do wierszy krakowskich poetów) – uczniów klas I – VI. Miło nam powiadomić, że do następnego etapu zakwalifikowało się pięć prac. Ostateczne wyniki i finalistów poznamy 13 marca. Trzymajmy kciuki!!!

     KONKURS " CZYSTA WODA ZDROWIA DODA"

             We wrześniu 2013 r. klasa I a wzieła udział w konkursie organizowanym przez Przedsiebiorstwo Komunalne w Nowym Targu . dzieci rysowały prace na lekcji pod opieką pani Danuty Hurkały. Celem konkursu było propagowanie czystości naszych wód w otoczeniu.Prace były ciekawe i interesujace. Laureatami konkursu zostali  Brajan Wesołowski i Anna Surowiak,którzy osobiście ze swoimi rodzicami odebrali nagrody. Zwyciezcom gratulujemy nagród.

     KONKURS " POZDROWIENIA  Z UNIJNEJ MAŁOPOLSKI "

                „Pozdrowienia z unijnej Małopolski” konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy za  udział w konkursie. Na konkurs wykonały pracę w formie kartki pocztowej przedstawiającej zmiany, które dokonały się dzięki dotacjom z Unii Europejskiej.

     Konkurs "Samochód marzeń"

     „Samochód marzeń 2014” to konkurs plastyczny o zasięgu międzynarodowym. Uczniowie klas I – VI zaprojektowali pojazdy – marzenia, fantastyczne i fantazyjne. Ekonomiczne i ekologiczne. Takie, o których nie śmieliśmy śnić. Kto wie może będziemy się nimi poruszać w najbliższej przyszłości. Konkurs jest ogłoszony przez jednego z producentów samochodów, a nagrodą główną jest lot do Japonii.


     Konkurs "  PRZYJACIELE ZWIERZĄT"

     „Przyjaciele zwierząt” konkurs plastyczny miał miejsce  na początku roku szkolnego i chociaż nie zdobyliśmy żadnego miejsca to możemy pochwalić się innym sukcesem. Dzieci z naszej szkoły kochają zwierzęta! Do pracy przystąpiły z wielkim zapałem. Było wiele opowieści o tym jakie zwierzaki mają w domu, jakie chciałby mieć.

     SZKOLNY  KONKURS INTERPRETACJI  PRZYSŁOWIA ANGIELSKIEGO 

              W dniu 13.10 2013 r. został rozstrzygnięty konkurs szkolny. Komisja w składzie: 

     Agnieszka Warzecha, Anna Malinowska, Krystyna Walosik, Zofia Jerzyńska, Monika Gębala i Iwona Ryszpo obejrzeniu prac uczestników konkursu z klas IV-VI przyznała następujące miejsca:

     1. Julia Śniegoń z kl. VI b
     2.      Sylwia Ptak z kl. VI b i Jan Gucwa z kl. Va
     3. III miejsce    Katarzyna Potaśnik z kl. IV b i Marcelina Staszewska z kl. IV a


      

     KONKURS "MÓJ RÓŻANIEC" 

     W miesiącu październiku, z inicjatywy p. Marty Wolskiej oraz p. Krystyny Walosik, zorganizowano w naszej szkole wystawkę prac uczniów pt. „Mój różaniec”. Dwudziestu uczestników zaprezentowałoręcznie wykonane różańce z dowolnych materiałów. Mogliśmy je podziwiać w szkolnej bibliotece. Pomysłowość została doceniona przez ks.proboszcza H. Homoncika, który każdego twórcę różańca nagrodził upominkiem.

     KONKURS "BUKIET JESIENNY"

     Czas trwania: 18 X 2013 r.-30 X 2013 r.

     forma: kompozycja przestrzenna

     kategorie wiekowe:   klasy I-VI

     cele:

               -poznawanie flory najbliższej okolicy,

               -rozbudzanie wrażliwości estetycznej,         

               -rozwijanie inwencji twórczej uczniów,

               -rozbudzenie ekspresji plastycznej

      

     Organizatorek konkursu: pani E. Majerczak, pani M. Gonciarz.

     Skład komisji:

     Dyrektor Szkoły – Małgorzata Koterba, Krystyna Walosik, Ewa Majerczak, Agnieszka Warzecha, Marta Wolska, Iwona Rysz , Katarzyna Musiał.

     Po obejrzeniu wszystkich bukietów  komisja przyznała następujące miejsca:

     I miejsce: Jakub Bednarczyk               klasa IVb

     II miejsce: Damian Konieczny         klasa IIIa

     III miejsce : Katarzyna Czepiel          klasa IVa

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza
   • szkola@sp1kroscienko.pl
   • (018)2623070
   • ul. Pienińska 2 34 - 450 Krościenko nad Dunajcem Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych