• TERAPIA LOGOPEDYCZNA

    •  

     Zajęcia logopedyczne odbywają się w naszej szkole od roku szkolnego 2005/2006, w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Każdego roku uczestniczy w nich duża grupa uczniów (ok. 40-50), którzy dzielnie zmagają się z problemami wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, czy trudnościami komunikacyjnymi.

     Jak wygląda diagnoza logopedyczna?

     Na początku każdego roku szkolnego, czyli we wrześniu, zostają przeprowadzone badania przesiewowe – każde dziecko, które rozpoczyna naukę w oddziale przedszkolnym jest diagnozowane pod kątem trudności artykulacyjnych oraz komunikacyjnych. Oprócz tego sprawdzane są inne funkcje i umiejętności, które mogą wpływać na dalszą edukację. Są to m.in.: percepcja słuchowa, chwyt narzędzia pisarskiego i jego wpływ na sprawność manualną, myślenie itp. W wyniku tak przeprowadzonej diagnozy część dzieci zostaje zakwalifikowana do udziału w zajęciach logopedycznych.

     Ponadto diagnozowani są uczniowie klas I – VI, którzy uczestniczyli w zajęciach w poprzednim roku szkolnym. Ma to na celu sprawdzenie stanu mowy po przerwie wakacyjnej i uwzględnienie go w tworzeniu planu terapii.

      

     Co dalej?

     Konsultacje z Rodzicami.

     Zanim logopeda rozpocznie zajęcia, spotyka się indywidualnie z Rodzicami dzieci – zarówno tych, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach, jak i tych, u których w wyniku diagnozy stwierdzono występowanie jakichkolwiek trudności. W przypadku tych ostatnich, przekazuje informacje o wynikach diagnozy oraz wskazówki do pracy w domu, która będzie miała na celu wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów.

     Nieco inaczej wyglądają konsultacje z Rodzicami, których dzieci zakwalifikowane zostały do uczestnictwa w zajęciach. Logopeda informuje ich o wynikach diagnozy oraz o możliwych przyczynach występowania wady wymowy, bądź opóźnionego rozwoju mowy. W części przypadków zaleca wykonanie dodatkowych konsultacji – najczęściej ortodontycznych lub laryngologicznych, z wykonaniem badania słuchu. Ponadto demonstruje sposoby pracy z dzieckiem. W czasie tych pierwszych konsultacji rodzice proszeni są o systematyczne wykonywanie ćwiczeń w domu. Jeśli współpraca układa się pomyślnie, Rodzice zapraszani są na kolejne konsultacje w momencie, kiedy dziecko kończy jakiś etap terapii (np. utrwali wymowę konkretnej głoski lub grupy głosek). Proszeni są również o spotkanie, kiedy coś niepokoi logopedę.

     Jak wyglądają zajęcia logopedyczne prowadzone w szkole?

     Po przeprowadzeniu konsultacji z Rodzicami rozpoczynają się regularne ćwiczenia. Każde dziecko ma opracowany indywidualny plan pracy. Zajęcia odbywają się zwykle w zespołach 2,3,4 – osobowych w skład których wchodzą dzieci z tą samą wadą wymowy i w podobnym wieku, co umożliwia dopasowanie ćwiczeń do ich potrzeb. Niektórzy uczniowie uczestniczą w zajęciach indywidualnych.

     Zajęcia z młodszymi dziećmi zwykle prowadzone są w formie zabawy. Starsi uczniowie często pracują z wykorzystaniem kart pracy oraz tekstów.

       

     Ulubionym przez dzieci sposobem utrwalania prawidłowej wymowy jest ten z wykorzystaniem multimedialnych programów logopedycznych oraz ćwiczeń komputerowych przygotowanych przez logopedę.

          

     Każde dziecko ma założony zeszyt do zajęć, do którego wklejane są ćwiczenia wykonywane w szkole oraz te do pracy w domu. Przynoszenie zeszytów na zajęcia oraz praca w domu nagradzane są każdorazowo drobnym upominkiem (naklejka, słodka nagroda itp.). Dzieci motywowane są również do pracy częstymi, pozytywnymi wzmocnieniami – głównie pochwałami.

     DLA  RODZICÓW  

     Dlaczego warto ćwiczyć z dziećmi w domu?

     Drodzy Rodzice,

     w czasie spotkań z Wami zawsze podkreślam, jak ważna jest systematyczna praca z dziećmi w domu.

     Można by zapytać – dlaczego? Czy nie wystarczą ćwiczenia wykonywane przez dzieci w szkole?

     Postaram się wyjaśnić, dlaczego dodatkowe stymulowanie dzieci w domu jest takie ważne:

     1. Dzieci, z którymi ćwiczy się dodatkowo w domu, są w stanie szybciej uporać się ze swoim problemem – praca przynosi dobre efekty, a to dodatkowo motywuje nasze pociechy do pracy.

     W przypadku uciążliwych wad wymowy, czy znacznie opóźnionego rozwoju mowy ćwiczenia wykonywane raz na 2 – 3 tygodnie w szkole nie wystarczają i dziecko boryka się ze swoim problemem czasem przez kilka lat.

     Ćwicząc w domu, dziecko utrwala umiejętności, które nabyło w czasie zajęć w szkole.

     1. Na początku terapii – kiedy dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych i klas I – II ich motywacja do pracy jest bardzo duża – chętnie przychodzą na zajęcia i ćwiczą. Jest to najkorzystniejszy czas do pracy. Jeśli dzieci otrzymują dodatkowe wsparcie w domu, są w stanie w tym okresie uporać się ze swoim problemem.

     Bez dodatkowej pracy w domu nie ma efektów, a dzieci tracą motywację.

     1. Im bardziej utrwalona jest wada wymowy lub nieprawidłowa wymowa jakiejś głoski, tym trudniej ją skorygować, dlatego ważne jest, aby pomoc dziecku jak najszybciej się z tym uporać.
     2. Trudności z prawidłową wymową wpływają niekorzystnie na naukę pisania i doskonalenie tej umiejętności.
     3. Ćwiczenie w domu z Dzieckiem jest dla niego sygnałem od Rodzica, że ten interesuje się nim i jego problemami. To tak, jakby dziecko usłyszało od swojej Mamy lub swojego Taty słowa: „Jesteś dla mnie ważny, więc poświęcę Ci czas, abyśmy razem pokonali Twój problem”.

      

     O czym powinniśmy pamiętać wykonując ćwiczenia logopedyczne z dziećmi w domu?

     Odpowiedź na to i inne pytania znajdziecie Państwo w artykule na stronie LOGOPEDIA PRAKTYCZNA. Oto link do artykułu: http://www.logopediapraktyczna.pl/jak-motywowac-dzieci-do-utrwalania-prawidlowej-wymowy-w-domu-omowienie/

     Zachęcam do zapoznania się z treścią artykułu – znajdziecie tam Państwo wiele ciekawych wskazówek do pracy i propozycje zabaw logopedycznych z dziećmi.

      

     RODZICU,

     POMÓŻ SWOJEMU DZIECKU UPORAĆ SIĘ Z JEGO PROBLEMEM.

     ONO TEGO BARDZO POTRZEBUJE!

      

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza
   • szkola@sp1kroscienko.pl
   • (018)2623070
   • ul. Pienińska 2 34 - 450 Krościenko nad Dunajcem Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych