• BIBLIOTEKA

    • GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

     750 - 1350

      

     1. LINK DO KATALOGU BIBLIOTEKI

     https://m025984.molnet.mol.pl/

     Z katalogu online biblioteki możemy korzystać bez logowania. Jednak, jeśli chcemy zarezerwować książkę, musimy się zalogować. Należy wtedy wpisać adres e-mail, ten sam, który widnieje w dzienniku elektronicznym oraz wpisać hasło.

     1. Biblioteka szkolna na portalu społecznościowym Facebook

     https://www.facebook.com/biblioteka.SP.nr1.Kroscienko/

     1. Biblioteka szkolna poleca – padlet. Tutaj znajdziesz linki do:

     audiobooków, ekranizacji lektur, filmików z życia szkoły, biblioteki, nagrania szkolnych recytacji , wyniki konkursów, gier i zabaw edukacyjnych itp. Zajrzyj koniecznie!

     https://padlet.com/krysiawalosik66/by0xalvilllx2tqx

     1. Ekranizacje lektur szkolnych:

     https://padlet.com/SylWir/5qzqwm4c41vz2efc?fbclid=IwAR13-nJwyHedqcbHVumHKn13Si8cFuz8prsJo7WUvYCAx3r_-cadUdaaTSk

     1. Lektury, które możesz mieć zawsze przy sobie. Pobierz e-book lub czytaj w przeglądarce!

     https://lektury.gov.pl/

     1. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo. W jej zbiorach znajduje się ponad pięć tysięcy utworów ( książek, wierszy, obrazów, audiobooków), w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

     https://wolnelektury.pl/

     1. Clasroom biblioteki.

     Poproś wychowawcę lub bibliotekarza o kod zajęć.
     https://classroom.google.com

      

     8. Spis lektur obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022

     lektury.docx

      

                                                                

      

     Regulamin

     Biblioteki Szkoły Podstawowej w Krościenku n. D.

                    

      

     1. Ze zbiorów bibliotecznych może korzystać każdy uczeń, jego rodzic

     ,nauczyciel i pracownik SP Nr 1 W Krościenku n. D. Uczniowie z klas „0”  mogą zapisać się indywidualnie do biblioteki wraz z rodzicem.

     1. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
     2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres  3 tygodni.
     3. Uczeń przygotowujący się do konkursów itp. ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
     4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu, w bibliotece.
     5. Wypożyczone książki należy szanować!
     6. W pomieszczeniu bibliotecznym obowiązuje cisza, zachowanie czystości i porządku.
     7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki* czytelnik musi odkupić nowy egzemplarz lub przynieść inną, nową książkę, po uprzednim porozumieniu z bibliotekarzem.
     8. Łącznicy klasowi z biblioteką są zobowiązani do comiesięcznych wizyt w bibliotece w celu zabrania rejestru czytelnictwa i przedstawienia go wychowawcy do analizy na lekcji wychowawczej.
     9. Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego czytelnicy obowiązkowo zwracają do biblioteki wszystkie wypożyczone książki.
     10. Czytelnicy mogą wypożyczać książki na czas ferii zimowych oraz wakacji ( w ostatnim tygodniu roku szkolnego).

      

     Aneks do Regulaminu biblioteki szkolnej

      

                          Do regulaminu biblioteki dopisuje się punkt 12 o brzmieniu:

      

     1. W czasie trwania stanu epidemii  w bibliotece szkolnej obowiązują następujące zasady:

      

     1. Czytelników obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk przed wejściem do biblioteki.
     2. Zwracane książki pozostawiane są w koszyku przed biblioteką ( dwudniowa kwarantanna)
     3. Czytelnikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru z wolnym dostępem do półek w przypadku, gdy szkoła znajduje się na terenie strefy z obostrzeniami ( czerwonej lub żółtej). W tym przypadku zamówioną książkę podaje bibliotekarz.
     4. W bibliotece może przebywać w jednym czasie 2 czytelników.
     5. Wewnątrz biblioteki należy zachować bezpieczną odległość (przynajmniej, 1,5m) od innych osób przebywających w tym samym pomieszczeniu.
     6. Książki można rezerwować przez dziennik elektroniczny szkoły, za pomocą katalogu online biblioteki lub wrzucając rewers papierowy do pudełka ustawionego przed biblioteką.
     7. Wypożyczenia w klasach 1-3 odbywają się według harmonogramu ustalonego z wychowawcami poszczególnych klas.

      

     *Zasady wypożyczania podręczników opisane są w regulaminie wypożyczania darmowych podręczników

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza
   • szkola@sp1kroscienko.pl
   • (018)2623070
   • ul. Pienińska 2 34 - 450 Krościenko nad Dunajcem Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych