• mLegitymacja
     Wszystkich uczniów, posiadających smartfony zachęcamy do korzystania z legitymacji w wersji mobilnej.

     Informujemy, że szkoła po podpisaniu porozumienia i przejściu weryfikacji uzyskała możliwość wyrabiania legitymacji uczniowskich w wersji mobilnej (w postaci mLegitymacji zintegrowanej z aplikacją mObywatel).

     Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana. Więcej informacji na stronie : https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

     W celu uzyskania mLegitymacji należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu oraz dostarczyć do szkoły zdjęcie legitymacyjne ucznia w wersji elektronicznej (szczegółowe informacje dotyczące jak prawidłowo powinno wyglądać zdjęcie legitymacyjne można znaleźć na stronie : https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu )

     W celu wykonania we własnym zakresie zdjęcia legitymacyjnego (za pomocą aparatu lub telefonu) można skorzystać z dostępnych w Internecie generatorów zdjęć (przykładowy generator zdjęć znajduje się na stronie : http://www.generator.photoid.eu/ )

     Dokumenty można pobrać w sekretariacie szkoły.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza
   • szkola@sp1kroscienko.pl
   • (018)2623070
   • ul. Pienińska 2 34 - 450 Krościenko nad Dunajcem Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych