Menu

Biblioteka

Godziny otwarcia: 800-1400

kliknij tutaj:

https://www.facebook.com/pages/BiblPieniny/450872455029105?fref=ts

 

Szukaj też "Biblioteki" w albumie fotograficznym

                                                                        WOLNE LEKTURY

Wolne Lektury to biblioteka internetowa, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo. W jej zbiorach znajduje się ponad pięć tysięcy utworów ( książek, wierszy, obrazów, audiobooków), w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  więcej informacji ----> http://wolnelektury.pl/

 

                        Regulamin           

Biblioteki Szkoły Podstawowej w Krościenku n.D

 

 1. Ze zbiorów bibliotecznych może korzystać każdy uczeń, jego rodzic, nauczyciel i pracownik SP Nr 1 w Krościenku n. D. Dzieci z klas „0” do biblioteki zapisuje rodzic.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 3 tygodni.
 4. Uczeń przygotowujący się do konkursów itp. ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 5. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu, w bibliotece.
 6. Wypożyczone książki należy szanować!
 7. W pomieszczeniu bibliotecznym obowiązuje cisza, zachowanie czystości i porządku.
 8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki* czytelnik musi odkupić nowy egzemplarz lub przynieść inną, nową książkę, po uprzednim porozumieniu z bibliotekarzem.
 9. Łącznicy klasowi z biblioteką są zobowiązani do comiesięcznych wizyt w bibliotece w celu zabrania rejestru czytelnictwa i przedstawienia go wychowawcy do analizy na lekcji wychowawczej.
 10. Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego czytelnicy obowiązkowo zwracają do biblioteki wszystkie wypożyczone książki.
 11. Czytelnicy mogą wypożyczać książki na czas ferii zimowych oraz wakacji (w ostatnim tygodniu roku szkolnego).

 

 

*Zasady postępowania w przypadku zagubienia podręczników opisane są w regulaminie wypożyczania darmowych podręczników.

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
  ul. Pienińska 2
  34 - 450 Krościenko nad Dunajcem
 • (fax)(018)2623070

Galeria zdjęć