Menu

Pedagog, logopeda

Z ARCHIWUM PEDAGOGA

ZAKOŃCZYLIŚMY AKCJĘ "I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM !!!!"

Dziękujemy wszystkim, 
którzy podzielili się tym, co mają!!!

W wyniku akcji zebraliśmy zabawki, słodycze, 
artykuły szkolne oraz odzież.

Z otrzymanych darów utworzyliśmy paczki mikołajkowe,
 które ucieszyły niejedno dziecko!

DZIĘKUJEMY ZA TAK ŻYCZLIWĄ ODPOWIEDŹ NA NASZ APEL:)

Organizatorzy akcji: 
Małgorzata Postawka,
Joanna Chrobak,
Katarzyna Musiał

Dni ekologii

Tegoroczny "Dzień Ziemii" postanowiliśmy przedłużyć i świętować go przez cały tydzień. Dlatego w dniach od 14 do 18 kwietnia nastawiliśmy się w naszej szkole na szczególna troskę o przyrodę. Zaplanowaliśmy wiele inicjatyw, które mają 
na celu poszerzenie świadomości ekologicznej uczniów i zwrócenie ich uwagi na problem coraz większego zanieczyszczenia środowiska. Honorowy patronat nad akcją objął Polski Klub Ekologiczny. Do wspólpracy udało się nam również pozyskać Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D. W ramach DNI EKOLOGII zorganizowane zostały warsztaty, konkursy i wystawy.
Mamy nadzieję, iż ta i podobne akcje zaowocują w przyszłości proekologicznymi postawami u młodych ludzi.


PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH DNI EKOLOGII:
1. Marzec 2008 – wystąpienie do Polskiego Klubu Ekologicznego z prośbą o objęcie honorowym patronatem akcji „Czyste Krościenko – dla wszystkich”
2. Marzec 2008 – wystąpienie do Pienińskiego Parku Narodowego, Urzędu Gminy w Krościenku n.D. oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D. z prośbą o pomoc w organizacji akcji.
3. Marzec 2008 – ogłoszenie konkursów ekologicznych na najładniejszą eko – torbę oraz najbardziej oryginalną maszynę do zgniatania śmieci w szkołach podstawowych w Krośnicy, Grywałdzie, Tylmanowej, Maniowach i Krościenku n.D.4. Marzec 2008 – powołanie „Sztabu ekologicznego” (ochotnicy z klas VI z SP w Krościenku n.D.), odpowiedzialnego za pomoc w organizacji przedsięwzięcia. 

5. Marzec/kwiecień 2008 – wykonanie przez uczniów klas 0 – III prac na wystawę pt. „Co zrobić, aby śmieć zamienił się w pożyteczną rzecz?”; zorganizowanie wystawy.

6. 11 kwietnia 2008 – poinformowanie wszystkich uczniów o rozpoczynającej się akcji „Czyste Krościenko – dla wszystkich” i jej celach.

7. 14 – 18 kwietnia 2008 – Dostosowanie programów nauczania wszystkich przedmiotów do problematyki ekologicznej.
8. 14. 04.2008 – Lekcje ekologiczne przeprowadzone w klasach VI przez edukatora z Polskiego Klubu Ekologicznego (Ochrona przyrody w Polsce – głównie na terenach przyrodniczo cennych oraz edukacja konsumencka)

9. 16. 04. 2008 – Warsztaty ekologiczne dla uczniów kl.0 – VI prowadzone przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz pedagoga szkolnego (pod kątem przygotowania dzieci do segregacji odpadów)

10. 18.04.2008 – zakończenie obchodów „Dni Ekologii” (apel z udziałem zaproszonych gości)

- podsumowanie akcji „Dni Ekologii”
- oficjalne ogłoszenie wyników konkursów ekologicznych, rozdanie nagród,
- zaprezentowanie okrzyków ekologicznych przez wszystkie klasy,
11. 23.04.2008 – Rozniesienie ulotek zachęcających do stosowania toreb wielokrotnego użytku do sklepów na terenie Krościenka
12. 23.04.2008 – Zorganizowanie wystawy prac konkursowych na terenie SP w Krościenku lub w GCK.

Organizator akcji:  
Katarzyna Musiał – pedagog szkolny

Zdjęcia z obchodów "Dni Ekologi" do obejrzenia w galerii. Zapraszam.

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
    ul. Pienińska 2
    34 - 450 Krościenko nad Dunajcem
  • (fax)(018)2623070

Galeria zdjęć